17 augusti 2017

Världsförbättrarna IT-mästaren certifierad

På IT-mästaren anstränger vi oss att åtminstone inte göra planeten miljömässigt sämre. Föregående verksamhetsårs klimatkompensationscertifikat blev just klart. Denna gång kompetseras våra CO2e utsläpp genom bevarande av skog i Tanzania. redovisning av 206 års hållbarhetsarbete finns här.