Ordlista

IT-branschen är känd för att slänga sig med begrepp. Dessutom saknas i många fall en tydlig definition av vad terminologin innebär i praktiken. Vår ordlista är ett försök att fördydliga några av de tekniker och tjänster som förekommer i IT-mästarens verksamhet.