Android

Android är släppt under en s.k öppen källkod-licens vilket innebär att vem som helst kan använda, läsa, modifera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att programutvecklare kan återanvända programkod som andra har utvecklat i egna projekt utan att betala licensavgifter till kodens ägare. Det gör även att man kan anpassa koden till sina användares behov.