Application Service Provider ASP

Application Service Provider (ASP), även applikationsuthyrning, syftar på företag som erbjuder mjukvaruapplikationer över Internet. Mjukvara som erbjuds via en ASP-modell kallas ibland On-demand software eller software as a service (SaaS). Den striktaste betydelsen av affärsrörelsen är att man erbjuder tillgång till ett speciellt applikationsprogram med ett standardprotokoll som HTTP. I dag används Molntjänsteleverantör, etc flitigare än uttrycket Application Service Provider (ASP) som lanserades för över 10 år sedan.