Applikationsdrift

Instruktionsbaserad drift av applikationsprogram (tillämpningsprogram). Anbudsgivare förutsätts inte ha fördjupad kompetens på applikationerna.

Se vår tjänst för mer information.