Applikationsförvaltning

Förvaltning avser aktiviteter för applikationsprogram utöver applikationsdrift. Aktiviteterna kräver att anbudsgivaren har djupare kompetens på applikationerna. Exempel på aktiviteter är underhåll, enklare anpassning/utveckling, installation, samverkan med applikationsleverantörer, acceptanstestning och support för applikationer.