Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

Centraldrift

Centraldrift är i IT-driftsammanhang ett begrepp som inte används i någon större utsträckning längre.... Läs mer

Centraldrift är i IT-driftsammanhang ett begrepp som inte används i någon större utsträckning längre. Centraldrift syftar oftast på användandet av tekniker för att, som namnet antyder, centralisera IT-driftfunktioner. Bästa sättet att centralisera IT-drift i dag är att använda sig av terminalserverteknik. Önskar man dessutom de fördelar outsourcing innebär, är IT-mästarens Total Outsourcing en bra väg att gå. Inte minst för en verksamhet med geografisk spridning avseende kontor och/eller höga krav på mobilitet.

Offert Direkt

Vad kostar det att köpa hela din IT i molnet?