Citrix

Fjärrditribution med hjälp av Citrix är valbart i IT-outsourcingtjänsten Total Cloud från IT-mästaren. Citrix gör applikationer och data åtkomligt över internet för användaren. Kunskap kring Citrix produkter är en av IT-mästarens mer centrala kompetensområden.

Citrix Systems är ett amerikanskt mjukvaruföretag som säljer hårdvara, mjukvara och service med specialisering mot applikationsleverans och nätverksoptimering. Företaget grundades 1989. Huvudprodukten XenApp (tidigare Presentation Server, MetaFrame, WinFrame) används för leverera säkra och bandbreddsoptimerade applikationer från en Windows Terminal Server. För en jämförelse mellan fjärrdistribution med Citrix vs Microsoft RDS läs mer här.

Citrix har fyra huvudprodukter varav tre kategoriseras under Virtualiseringsprodukter och den fjärde under nät och säkerhet.

  • XenApp för applikationsvirtualisering och fjärråtkomst
  • XenServer för servervirtualisering.
  • XenDesktop för desktopvirtualisering.
  • Nätverk och säkerhetsprodukter går under produktnamn NetScaler för internetbaserade lösningar och WANscaler för WAN-optimering.