Cloud Computing

Cloud Computing bygger på att data tilldelas internetanslutna datorer vid behov ungefär som elektrisk ström via elnätet.... Läs mer

Cloud Computing är det engelska ordet för molntjänst. Cloud Computing bygger på att data tilldelas internetanslutna datorer vid behov ungefär som elektrisk ström via elnätet.

I början av 80-talet gick IT-användningen från stordatorer till klient-server och nu till molntjänster/Cloud Computing. Cloud Computing är ett paradigmskifte på flera sätt. Tekniska detaljer är abstraherade från användarna, som inte längre har behov av lokalexpertis för att kunna använda IT-sytemen. Användarna har inte heller den tekniska kontrollen över IT- infrastrukturen som fysiskt är placerad externt och levereras genom ”molnet, dvs Internet. Cloud computing är ett paradigmskiften även när det gäller leverans och konsumtionsmodell av IT-tjänster. Vanligtvis innebär Cloud Computimng tillhandahållande av dynamiskt skalbara och ofta virtualiserade resurser, över Internet. IT-mästarens Total Outsourcing är i alla aspekter en tjänst som bygger på Cloud Computing.

Offert Direkt

Vad kostar det att köpa hela din IT i molnet?