Cloud Computing

Cloud Computing är det engelska ordet för molntjänst. Cloud Computing bygger på att data tilldelas internetanslutna datorer vid behov ungefär som elektrisk ström via elnätet.

I början av 80-talet gick IT-användningen från stordatorer till klient-server och nu till molntjänster/Cloud Computing. Cloud Computing är ett paradigmskifte på flera sätt. Tekniska detaljer är abstraherade från användarna, som inte längre har behov av lokalexpertis för att kunna använda IT-sytemen. Användarna har inte heller den tekniska kontrollen över IT- infrastrukturen som fysiskt är placerad externt och levereras genom ”molnet, dvs Internet. Cloud computing är ett paradigmskiften även när det gäller leverans och konsumtionsmodell av IT-tjänster. Vanligtvis innebär Cloud Computimng tillhandahållande av dynamiskt skalbara och ofta virtualiserade resurser, över Internet. IT-mästarens Total Outsourcing är i alla aspekter en tjänst som bygger på Cloud Computing.