Co-location

Med Co-location menas i IT-världen samlokalisering av servrar och annan driftutrustning hos en leverantör med drifthallskapacitet. IT-mästaren är ett exempel. För oss på IT-mästaren är Co-location synonymt med Hosting. Dvs en kund placerar sin utrustning så som servrar i en drifthall för att få tillgång till skalskydd så som larm, UPS, reservkraft etc. I Co-location och hosting ägs servern (eller brandvägg etc) av kunden. IT-mästaren ansvarar skalskydd och anslutning till Internet. Se vår tjänst Co-location för mer information om hur vi kan hjälpa er.