Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

Dedikerad server

Dedikerad server innebär att en verksamhet istället för att äga och hantera egna servrar, köper servern som en tjänst av en leverantör.... Läs mer

Dedikerad server innebär att en verksamhet istället för att äga och hantera egna servrar, köper servern som en tjänst av en leverantör. Servern är då lokaliserad i leverantörens driftmiljö och anslutning mot servern sker över Internet eller direktförbindelse sk punkt till punktförbindelse. En dedikerad server kan vara en fysisk server eller en virtuell server. Skillnaden mot Serverhosting och Co-location ligger i ägandet av servern. Vid Serverhosting äger kunden servern och leverantören ansvarar för skalskydd. Vid Dedikerad server, oavsett fysisk eller virtuell server, köper kunden även servern som en tjänst. Servern, skalskydd, internetaccess till servern etc ansvarar leverantören för medan kunden normalt ansvarar för de applikationer som installeras. IT-mästaren erbjuder både fysiska dedikerade servrar och virtuell dedikerade servrar. Vilket som är att föredra beror på serverns användningsområde.

Offert Direkt

Vad kostar det att köpa hela din IT i molnet?