Hosted Exchange

Hosted Exchange är ett branschuttryck som beskriver att e-postserver/ grupprogramvaran Microsoft Exchange Server levereras som en “hostad” tjänst. Dvs leverantören tillhandahåller e-postservern och all tillhörande funktionalitet, istället för att slutkunden investerar i hårdvara och licenser själv. Nu aktuell produktionsversion är Exchange 2010. Användaren arbetar i klientprogramvaran Outlook. Exchange gör hela Outlooks funktionalitet tillgänglig, exempelvis möjlighet att se gruppmedlemmars kalendrar etc. IT-mästaren levererar Microsoft Exchange som en molntjänst (eller hostad tjänst beroende på hur man vill kalla det). Läs mer här.