IMAP

Inteternet Message Access Protocol (IMAP) är ett kommunikationsprotokoll för e-postservrar. Imap är en vidareutveckling av ett annat e-post protokoll; POP 3. Jämfört med POP 3 har IMAP mer utvecklad funktionalitet avsende en rad saker som gör e-posttjänster baserade på IMAP något lite mer jämförbara med Microsofts e-postprogram Exchange. POP 3 och IMAP brukar annars vara de e-postprotokoll enkla e-posttjänster baseras på. IT-mästaren rekommenderar dock alla kunder att köpa tjänsten Hosted Exchange.