Internet Service Provider ISP

Internet Service Provider (ISP) är en leverantör som erbjuder anslutning mot Internet. IT-mästaren är en Internet Service Provider (ISP) sedan år 2005.