IT på kran

IT-på kran är en något åldersstigen benämning för att köpa IT som en avtalad, outsourcad tjänst. Som brukligt i IT-branschen finns det ingen entydig definition och olika leverantörer har kallat sinsemellan helt olika tjänster för IT-på kran. För oss på IT-mästaren är IT-på kran att definera som en en IT-drift tjänst som kunden köper som en outsourcad tjänst (dvs tjänsten produceras hos leverantören) och som i mycket hög grad är skalbar. Tjänsten skall alltså kunna utökas och minskas efter behov på ett flexibelt men avtalat sätt. En tjänst där timkostnader i hög utsräckning tillkommer , eller där förändringar i sig är förenat med höga kostander, är enligt oss inte IT-på kran.

IT-mästarens Total Cloud svara däremot upp mot definitionen på IT-på kran till punkt och prickar. Kunder som outsourcat sin IT-drift till IT-mästaren enligt helhetskonceptet Total Cloud betalar ett pris per månad och användare för hela sin IT-drift. Antalet användare är skalbart månad för månd och ingående variabler så som program, serverkapacitet etc kan helatiden förändras efter behov utan tillkommande kostnader, eller åtminstone fördefinierade kostnader enligt avtalets prislista.