Klienter

Exempel på tjänster: ”Klient som funktion” till en månadsavgift; Tjänster för att hantering av klienter (exempelvis persondatorer, pekplattor och telefoner) inklusive tillbehör med ett livscykelperspektiv.