Microsoft Share Point

Microsofts program Share Point Workspace används framför allt av företag som arbetar projektstyrt, eller som ett intranät. Microsoftbaserade dokument som Word, Excel etc kan delas av kollegor eller externa parter över Internet (men absolut ej jämförbart med terminalserverprogram). Versionshantering är en av Share Points honnörsord. Som dokumentsystem etc kan det därför vara användbart.  Share Point finns i en gratisversion som de flesta mindre verksamheter brukar klara sig med. Basfunktioner som dokumnethantering ingår. En rad begränsningar är värda att ta hänsyn till: Bla kan man inte editera filer direkt i webbläsaren, begränsning i antalet dokument per bibliotek (katalog) samt en maximal databasstorlek på ca 10 GB.