Molnet

“Molnet” används som en metafor för Internet, baserad på molnritningar som tidigare användes för att representera telefonnätet, och numera för att illustrera Internet i nätverksritningar. Molnet = Internet helt enkelt.