Molntjänst / Molntjänster

IT-moln, Cloud Computing eller Molntjänster är IT-tjänster som program, datalagring, serverkapacitet etc som levereras över Internet d.v.s. Molnet. Definitionerna av vad som är en molntjänst varierar men i princip kan man säga att det är en tjänst som inte kräver en lokal installation på en klient (d.v.s. dator). IT-mästarens tjänst Total outsourcing baseras på molntjänster. Lösningen använder terminalserverteknik för att göra användarens program åtkomliga över Internet. Total Outsourcing är dock mer än så. Det är en outsourcing av hela IT-driften avseende ansvar, support och utveckling av IT-driftplattformen.

Molntjänster som begrepp fanns i princip inte omnämnt före år 2010. Men som så många gånger förr i IT-branschen är molntjänstbegreppet på många sätt ett "buzz word" för en rad olika redan etablerade begrepp, så som ASPSaaSTerminalserverCitrix, Remote Desktop, IT-på kran, Webbapplikation osv. Åtminstone om man använder sig av definitionen "att en molntjänst är ett program som inte kräver en lokal installation". I dag syftar man oftast på enskilda program som inte behöver installeras på en lokal klient (dator) för att kunna användas, när man pratar om molntjänst. Det kan handla om ett webbaserat affärsystem eller ett säljstödsprogram dit användaren ansluter över internet på något sätt. Microsofts Office 365 är ett annat exempel.

IT-mästaren är först och främst en leverantör av IT-driftlösningar dvs helhetslösningar, och är alltså inte en leverantör av enskilda små molnprogram. Vi säljer dock Hosted Exchange, Hosted Antivirus, Spamfilter som enskilda molnbaserade program i den bemärkelsen. När IT-mästaren pratar om att vi levererar molntjänster tänker vi istället på plattformslösningar som vår flaggskeppstjänst Total Outsourcing som bygger på koncepten IT-på kran, ASPTerminalserver, Remote Desktop, Citrix, för att nämna några av begreppen som sorterar under Molntjänst/Molntjänster/IT-moln.

Offert Direkt

Vad kostar det att köpa hela din IT i molnet?