Nätverk- och Kommunikation

Exempel på tjänster: LAN/WLAN; WAN; Brandväggar; Fjärranslutning; Internetanslutning; Trunkanslutningar; Digitala möten; Telefonisttjänster.