Outsourcing

Outsourcing är ett engelskt låneord och betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Motsatsen till outsourcing är insourcing.

Outsourcing av IT-drift innebär följdaktligen att kundens IT-tjänst produceras utanför kundens egen miljö. Med miljö avses då kontor eller kundens egen ägda IT-miljö. En outsourcad IT-tjänst kan vara en enskild applikation, ett e-postprogram eller likande. Men det kan även vara flera tjänster. IT-mästarens Total Outsourcing är ett utmärkt exempel på flera parallella processer och program som tillsammans bildar en komplett outsourcad IT-driftmiljö för ett mindre till medelstort företag. En molnstjänst är per definition alltid en outsourcad applikation. I det avseendet är IT-mästarens Total Outsourcing en rad olika molntjänster som samverkar till en helt outsourcad IT-drift.

Att köpa konsulttimmar av en IT-konsult är inte att betrakta som outsourcing av IT.