Private Cloud/Privat moln

Med Private Cloud menas IT-tjänster som är åtkomliga på distans via Internet eller direktanslutning men som endast är åtkomlig för specifika användare. Privata molntjänster är byggda för en enskild organsiation och dess arkitektur är proprietär. När en Privat molntjänst är att föredra före en publik och vice versa, varierar. IT-mästarens Privata Molntjänster byggs huvudsakligen i IT-mästarens egna datacenter. En IT-miljö baseras ofta på både publika som privata molntjänster och kallas då Hybrid Cloud.