Public Cloud / Publikt moln

Med Public Cloud menas IT-tjänster som är åtkomliga på distans via Internet men plattformen är byggd för flera organisationer, på gott och ont. När en Publik molntjänst är att föredra före en publik och vice versa, varierar. En Publik molntjänst kan vara billigare och mindre flexibel än en Privat molntjänst, – men långt ifrån alltid. IT-mästarens publika molntjänster ligger oftast i andra datacenter än våra egna. Med Servicedesk Komplett supporterar vi alltid publika molntjänster till fast kostnad. En IT-miljö baseras ofta på både publika som privata molntjänster och kallas då Hybrid Cloud.