Serverhosting

Serverhosting Innebär en kund placerar sin server i en drifthall för att få tillgång till skalskydd så som larm, rökdetektorer, UPS, reservkraft etc. Vid Serverosting ägs servern av kunden. IT-mästaren ansvarar skalskydd och anslutning till Internet.