Styrelse

Hans Wirfelt - IT-mästarenNamn: Hans Wirfelt
Ort: Lidingö
Företag: Egen företagare
Styrelseuppdrag: Ordförande
Titel: Vd
På meritlistan: Bland annat drivit upp egna och delägda företag under drygt 20 år, ledande befattningar, primärt inom IT-sektorn.

Hans Wirfelt sitter med i IT-mästarens styrelse bland annat tack vare sin långa erfarenhet och breda kompetens och då främst inom IT-sektorn. Det är erfarenheten, kunskapen och specialisering kring outsourcing och IT-tjänsteproduktion som gjorde att Hans blev tillfrågad om en styrelseplats eftersom han med de bitarna kan tillföra mycket för företagets utveckling. Sedan våren 2015 är Hans ordförande för IT-mästaren.

– Jag har en allmän, bred och djup kunskap när det gäller företagsledning och en hel del erfarenhet av styrelsearbete. Att sitta med i IT-mästarens styrelse ser jag som ett roligt och inspirerande uppdrag, IT-mästaren har mycket goda förutsättningar för tillväxt och att ta en betydande plats inom sitt marknadssegment.

Tidigare har Hans arbetat med olika befattningar inom Cap Gemini och som egen företagare. Utöver rollen som IT-konsult och företagsledare finns även ansvar för försäljning och verksamhetsutveckling med på hans cv. Sedan år 1992 driver han sin egen konsultverksamhet och i ledningen av egna bolag. Tyngdpunkten ligger i företagsledning med IT-relaterad verksamhet. Inriktningen är främst på interim management och affärsutveckling, projektledning, IT-chef och vd.

De senaste 20 åren har han både som hel- och delägare varit med och startat och drivit olika företag. Hans har, utöver sin plats i IT-mästarens styrelse, även erfarenhet från en rad andra styrelseuppdrag i så väl onoterade som noterade, bolag.

Hans är gift med Eva sedan 30 år och bor på Lidingö. Tillsammans har de tre vuxna barn.

Namn: Torbjörn Chami
Ort: Täby
Företag: Egen företagare
Styrelseuppdrag: Ledamot
Titel: Senior affärsrådgivare
På meritlistan: Har genom åren haft ansvar för ett flertal stora affärer inom bland annat IBM och Telia Sonera.

Torbjörns långa erfarenhet från IT- och telekombranschen blir ett värdefullt tillskott i IT-mästarens styrelse. Sedan hösten 2015 driver Torbjörn eget inom affärsutveckling och konsultation, framförallt inom IT- och telekombranschen, efter att ha arbetat många år inom både IBM och Telia Sonera.

– Jag hjälper bland annat företag att utveckla och anpassa sina affärsprocesser och säljstrukturer till de förändrade krav som digitaliseringen skapar.

ICT (Informations- och kommunikationsteknologi) är en växande bransch och Torbjörn har en lång erfarenhet som passar IT-mästaren perfekt.

– Jag är också rådgivare åt Private Equity-företag som investerar i denna bransch och ett engagemang i IT-mästarens styrelse ligger helt i linje med de uppdrag jag brinner för i denna roll.

Torbjörns senaste linjebefattning var som ansvarig för företagsmarknaden på Telia Sonera, en affär på 15 miljarder och drygt 2000 anställda. I den rollen var han även styrelseordförande i IT-bolaget Cygate som har en snarlik affärsmodell som IT-mästaren.

Torbjörn har varit anställd under hela sin karriär, med bland annat 20 år på IBM, men har alltid haft en dröm om att vara egen företagare. När timingen var rätt tog han klivet.

– Det händer mycket på marknaden just nu och visst var det ett stort steg att ta, åtminstone mentalt. Men det finns många intressanta uppdrag och diskussioner, styrelseuppdraget för IT-mästaren är ett av dem.

Det var i samband med sin certifiering hos Styrelseakademin som Torbjörn kom i kontakt med IT-mästaren.

– Jag tror verkligen på IT-mästaren. De har bevisat att de kan växa och efterfrågan på den här typen av tjänster inom IT och telekom både ökar och blir allt bredare. Det känns oerhört spännande att vara en del av detta. Jag hoppas att jag kan bidra med min erfarenhet för att navigera företaget framåt, den dagliga operationen har de koll på själva. Men att expandera och arbeta med framåtriktade frågor blir en passande uppgift för mig. Ju större företaget är, desto högre krav ställs också på det och jag har varit med och utvecklat den här typen av organisationer tidigare.

Namn: Rikard WestlundRikard Westlund - IT-mästaren
Ort: Stockholm
Företag: IT-mästaren
Styrelseuppdrag: Ledamot
Titel: Delägare IT-mästaren, Säljare och Marknadsansvarig
På meritlistan: Magisterexamen i ekonomi samt entreprenör.

Rikard utgör den ena halvan av IT-mästarens grundare och ägare. Efter att ha studerat ekonomi tillsammans med Martin Börjeskog på Örebro universitet beslutade de sig för att starta företag tillsammans. I dag driver de IT-mästaren och båda är aktiva i företagets styrelse. Som grundare av företaget, och styrelsemedlem, kommer Rikard att koncentrera sig på ägandefrågor i styrelsen och hans roll är att stå för kontinuitet och företagets historia.

– Jag har kanske ingen annan lång historia än IT-mästarens, men jag har företagets själ, våra värderingar och entreprenörstänket.

Tidigare (t.o.m feb. 2013) var han vd för företaget men nu har han axlat rollen som marknadsansvarig. Att styra med entreprenörsögon och agera i styrelsen känns helt rätt, både för Rikard personligen, men också för företagets utveckling.

– Just nu är vi ett medelstort företag som vill bli ännu mer professionellt och driva på hårdare framåt. Med ett proffsigt styrelsearbete ska vi kunna växa snabbare, fokusera mer och få till en ännu starkare och bättre verksamhet med hjälp av personer med lång erfarenhet. Även historiskt sett har vi varit duktiga med att sätta tydliga mål och uppnå dem. Det är något vi kommer vi fortsätta vara bra på.

Genom att leverera det som är överenskommet och genom att växa åt flera håll kommer Rikard att tillsammans med sina kollegor se till att IT-mästaren blir ännu bättre i framtiden.

– Det går snabbt i branschen och det ger oss många möjligheter.

Rikard lever tillsammans med sin sambo och två barn på Kungsholmen i Stockholm.

 

Martin Börjeskog - IT-mästarenNamn: Martin Börjeskog
Ort: 
Örebro
Företag: IT-mästaren
Styrelseuppdrag:
 Ledamot
Titel:
 Delägare IT-mästaren, Försäljningsansvarig 
På meritlistan: 
Kandidatexamen i informatik, entreprenör.

Martin Börjeskog utgör andra halvan av IT-mästarens grundare och ägare. Martin står för den säljande delen och hans bidrag till styrelsen blir just det.

– Att dra in nya kunder och uppdrag ligger på mig. Försäljning är det jag brinner för och älskar allra mest.

När han får beskriva sig själv och vad han tillför i företaget blir det med orden fart, fläkt, framåtanda och tillväxt.

– Jag är nog styrelsens största risktagare och jag håller inte igen. Jag är riskvillig och jag vill att bolaget utvecklas och växer.

Som grundare av bolaget är det Martin och Rikard som har den största kunskapen om IT-mästaren. För att utöka styrelsen med annan kompetens har de valt att ta med Torbjörn Chami och Hans Wirfelt som med sin erfarenhet ska kunna bidra till att företaget utvecklas.

– Jag anser att vi fått till en bra jämnvikt i styrelsen. Nu kommer vi att få hjälp med de steg som ska tas och de riktlinjer som kan få oss att genomföra vissa punkter i ett tidigare skede än förut.

Det korta målet är att omsätta 100 miljoner kronor år 2016, en tuff utmaning som Martin tror är fullt genomförbar.

– Vi har fyllt på med bra kompetens i företaget som gör att vi passar in bättre mot större kunder. Det finns plats på marknaden för vår typ av tjänster och även om det går fort i den här branschen så gör det inte alltid det för våra kunder. Det finns mycket att jobba med.

Martin lever tillsammans med sin fru Desirée och parets tre barn i en villa i Örebro.