Ottobock outsourcar till IT-mästarens private cloud

IT-outsourcing

26/01 2018

Ottobock Sverige som tillhandahåller proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska hjälpmedel outsourcar hela sin IT-drift till IT-mästaren. Verksamheten är 400 anställda i Sverige. Svenska huvudkontoret är placerat i Norrköping. IT-mästarens leverans består av Tjänstepaketeringen Total Cloud (den kundanpassade leveransen ”Total Cloud- A la Carte”) innehållandes tjänster så som Servicedesk Komplett, drift av servrar, förvaltning och utveckling av IT-miljön, lagring och backup av data, central brandväggsfunktion, applikationsdistribution via Microsoft Citrix, drift av LAN och WiFi etc. IT-plattformen driftades tidigare i egen regi. Servicedesk flyttas från tidigare extern leverantör. 

Vi på IT-mästaren tackar för förtroendet och tycker detta skall bli riktigt spännande och roligt!