Outsourcingguiden 2014

IT-outsourcing

7/05 2014

Hur gör man en bra upphandling av IT-drift? Råd och tips inför upphandlingen av IT-driften.

Detta PM tar upp frågor som: Hur vet jag om jag skulle tjäna på att outsourca IT-driften? Ska man lägga ut all IT-drift på en leverantör? När är det motiverat att göra en regelrätt upphandling? Finns det enkla, färdiga modeller att luta sig emot? Vad bör en anbudsförfrågan omfatta? Exempel på bedömningskriterier? Vad är de vanligaste misstagen?