POP3 mail

IT-ordlista

30/04 2019

POP3 är version 3 av Post Office Protocol.

POP3 är ett av de vanligaste kommunikationsprotokollet för att hämta e-postmeddelanden från en server till ett e-postprogram.

Kommunikationen sker via TCP på port 110. POP 3 Mail har en rad begränsningar och vi på IT-mästaren rekommenderar de som önskar nyttja e-postklientprogrammet Microsoft Outlooks alla
funktioner fullt ut att köpa Hosted Exchange i stället för en e-postplattform baserad på POP 3.

Tillbaka till ordlistan