Private Cloud/Privata molntjänster

IT-ordlista

30/04 2019

Med Private Cloud menas IT-tjänster som är åtkomliga på distans via Internet eller direktanslutning men som endast är åtkomlig för specifika
användare.

Privata molntjänster är byggda för en enskild organisation och dess arkitektur är proprietär. När en Privat molntjänst är att föredra före en publik och vice versa, varierar.

IT-mästarens Privata Molntjänster byggs huvudsakligen i IT-mästarens egna datacenter. En IT-miljö baseras ofta på både publika som privata molntjänster och kallas då Hybrid Cloud.

Tillbaka till ordlistan