Punkt till punkt-förbindelse

IT-ordlista

30/04 2019

En punkt till punkt förbindelse är en WAN-anknytning (Wide Area Network) i ett bredbandsnät som knyter samman ett företags olika kontor utan att nyttja Internet.

Dvs datatrafiken följer infrastrukturen (koppar eller fiber) från en punkt (exempelvis en kontorsadress) till en annan punkt.

Syftet att knyta samman verksamheter med punkt till punkt förbindelser är att skapa säkra kommunikationsvägar för den interna datatrafiken eller sänka kostnaden (ofta genom att gå ut mot Internet på ett ställe istället för från varje kontor).

IT-mästaren, som den ISP vi är, levererar punkt till punkt-förbindelser

Tillbaka till ordlistan