Rättsmedicinalverket outsourcar till IT-mästaren

IT-drift

10/08 2017

 
IT-mästaren vinner ytterligare en offentlig upphandling när RMV förlägger sin Servicedesktjänst hos IT-mästaren

Avtalet gäller för tre år med möjlighet till förlängning upp till totalt 3 år och avser Servicedesktjänst för RMVs cirka 465 medarbetare. IT-mästaren kommer ta vid efter RMV:s befintliga leverantör som man haft under 25 år. Etableringen och leveransen kommer att ske i nära samarbete med RMV:s IT-avdelning och andra systemleverantörer. Utöver Servicedesktjänsten ger även upphandlingen RMV en möjlighet att nyttja IT-mästaren tekniska specialister inom olika områden.

-Vi är glada över att ha fått det här förtroendet och ser fram emot att få påbörja leverans av tjänsterna, säger Martin Börjeskog, försäljningschef på IT-mästaren.

OM Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en av myndigheterna som verkar inom rättskedjan. Rättsmedicinalverket utgör ett viktigt stöd till de brottsbekämpande myndigheterna genom att göra utredningar i form av analyser och sakkunnigutlåtanden till främst polis, åklagare och domstol. Myndighetens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet. Rättsmedicinalverket har sitt säte i Stockholm.

Myndigheten har verksamhet på sex orter i landet och har idag ca 465 anställda.

OM IT-MÄSTAREN

IT-mästaren är en IT-drift leverantör.  IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, – det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har ca 85 medarbetare och omsätter ca 100 miljoner.  

För mer information kontakta:
Martin Börjeskog, IT-mästaren AB
E-post: martin.borjeskog@itmastaren.se, telefon: 070-7657597