Klövern

Klövern är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med drygt 400 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 2,8 miljoner kvadratmeter runt om i Sverige. Klövern vision är att skapa miljöer för framtidens företagande. Klövern ska med närhet och engagemang erbjuda kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner

VARFÖR VALDE NI IT-MÄSTAREN?

Allt började redan för cirka tolv år sedan när Mikael Warg på Klövern kom i kontakt med Martin Börjeskog på IT-mästaren. – Vi kände direkt att IT-mästaren gjorde ett sådant gott intryck och att de hade en attraktiv affärsmodell. Dessutom var de oerhört uppmärksamma på våra behov och det har de varit under hela resans gång, säger Mikael.

UTMANINGAR

– Vi hade egentligen flera behov när vi inledde vårt samarbete och ett av dem var bredbandslösning för ett av våra kontorshotell. Vi behövde en partner för både fast uppkoppling och trådlöst. Ett annat behov var att koppla ihop Klöverns alla fastigheter i Örebro på ett eget nätverk. – Vi behövde kostnadseffektiva lösningar som kunde hjälpa oss att övervaka fastigheternas funktioner på ett bra sätt, det fick vi.

”IT-mästaren har verkligen varit i framkant.”

Ett tredje behov var IT-driften i en specifik fastighet där IT-mästaren fick kliva in. – Där saknade vi spetskompetens och kunde med varm hand lämna över till IT-mästaren. Sedan starten upplever Klövern att IT-mästaren varit lyhörda på deras behov och sedan hittat effektiva lösningar. De utmaningar som Klövern har ställts inför har IT-mästaren supportat bra och de har alltid lyssnat av ordentligt. – De är verkligen en bra organisation och riktigt på tå. Det känns kul tycker vi och det ger ett bra intryck av hela företaget, säger Mikael.

RESULTAT

IT-mästaren ser främst till att drifta it-behovet hos Klöverns hyresgäster, men hur blev det med hopkopplingen av Örebrofastigheterna? – De har på ett kostnadseffektivt vis löst vårt problem. På vårt kontor har vi ett överordnat system som IT-mästaren tagit fram. Genom det kan vi övervaka alla våra fastigheter, vi kan helt enkelt läsa vad som händer i huset. Husen kommunicerar med varandra genom länk. Med det menas att IT-mästaren i stället för dyr fiber, har löst Klöverns utmaning med hjälp av paraboler som ”pratar” mellan varandra. – Parabolerna är ett exempel på där IT-mästaren har hittat en bra lösning åt oss som gjort att vi har sparat många kronor över tid.