Placera Personal

Placera personal är en av pionjärerna inom bemanningsbranschen. Redan 1998 startade bolaget som arbetar med rekrytering och bemanning. Att matcha rätt person med rätt jobb är vad det handlar om.

Varför valde ni IT-mästaren?

 Placera personal verkar inom en tuff och konkurrensutsatt bransch där det gäller att ligga i framkant inom alla områden inte minst IT. När bolaget stod inför att välja ny IT-leverantör visste man vad man precis vad man sökte.

– Vi har en ständig strävan att förbättra verksamheten och behöver leverantörer som är på tå säger vice VD Pär Ola Wiberg. Vi hade växt ur vår tidigare leverantör och letade efter någon som helt enkelt var större och bättre. Vi fick kontakt med en av IT-mästarens säljare och på den vägen är det.

Utmaningen

 Vi var i ett expansivt läge och önskade oss en leverantör som inte bara skulle drifta och förvalta utan kunde ta nästa steg med oss. Någon som kunde vara ett stöd och ett bollplank, hjälpa oss att formulera och konkretisera behoven i vår verksamhet berättar Pär Ola Wiberg.

– Inom IT går utvecklingen otroligt snabbt. Vi ser förändrade behov och beteenden hos både våra kunder, kandidater och konsulter. Vi behöver kunna följa med vara snabbrörliga och flexibla.

Vi vet vad vi vill göra men inte alltid vad som är möjligt och hur det ska gå till. Där behövde vi en partner med bredd och kompetens.

Lösning

 Samarbetet rivstartade med en flytt av Placera Personals löpande drift till IT-mästarens plattform. Ett ganska komplext projekt där fallgroparna kan vara många.

– Vi kunde vara helt lugna säger Pär Ola Wiberg, hos IT-mästaren fanns en bra process, en tanke om hur det skulle gå till från A till Ö och den följde man hela vägen.

Resultat

 – IT-mästaren har levererat över förväntan! Genomförandet av vårt plattformsbyte ger en tydlig vink om hur man arbetar: organiserat, kvalificerat och systematiskt. Allt har varit bra från första kontakten med säljaren till dess att projektet var sjösatt. Det känns tryggt inför framtiden.