Suzuki Garphyttan Wire

Sedan 1906 har Suzuki Garphyttan Wire tillverkat högkvalitativ tråd av stål för bland annat bilindustrin, som ventilfjädertråd för motorer och växellådor, och andra tillverkare, exempelvis för sängfjädrar eller fiskekrokar. Företaget ägs av japanska Suzuki Metal och har 80 procent av världsmarknaden. Sedan 2000 har IT-mästaren levererat flera av sina olika tjänster till Suzuki Garphyttan Wire.    – Vi har en smal grundbemanning på företaget när det gäller IT och använder sedan olika konsultresurser vid behov, säger Niclas Nordqvist IS/IT Manager.

Varför anlitar ni IT-mästaren?

– De kan vår verksamhet mycket bra. De är hemma i byggnaderna och känner människorna och har varit en del av oss väldigt länge. De är etablerade och det finns en bra kommunikation mellan oss.

Historik

Sedan 2000 har IT-mästaren levererat olika tjänster och hårdvara till Suzuki Garphyttan Wire och deras cirka 300 dataanvändare. En stor del handlar om personal- och konsultresurser.
     – Sedan 2000 har IT-mästaren varit en partner för personalkapaciteten på IT-sidan för oss. Vi hyr in IT-tekniker från dem beroende på vilka olika behov vi har. Vissa veckor är det en dag i veckan, vid andra tillfällen kan de vara inne fulltid i två månader i sträck, säger Niclas Nordqvist.
     Utöver konsulttjänsterna driftar IT-mästaren Suzuki Garphyttan Wires datakommunikation samt har under årens lopp levererat hårdvara, servrar, brandväggar, nätverksutrustning och byggt upp servermiljöer på plats i Garphyttan.

Utveckling

2009 köpte japanska Suzuki Metal Garphyttan Wire av Haldex. Då ingick Garphyttan Wire i en division tillsammans med bolag i Kina och USA samt ett säljkontor i Tyskland. Idag är istället Suzuki Garphyttan Wire ett moderbolag och de övriga dotterbolag. Niclas Nordqvist fick i uppdrag att skapa en enhetlig IT-miljö för moderbolaget och de tillhörande dotterbolagen.
     – Vi försåg alla bolagen med IT-tjänster, vi skapade system, flyttade system och byggde ihop allt till ett världsomspännande nätverk. I det arbetet tog vi in IT-mästaren för de tekniska bitarna och de har hjälpt oss med serverinstallationer både i Garphyttan och i Kina och USA. De var en stor del i det omfattande projektet. Samtidigt skötte de den rullande IT-supporten på hemmaplan då jag var ute och reste mycket i arbetet med konsolideringen.

Dagsläget

Suzuki Garphyttan Wire är IT-mästarens äldsta kund och samarbetet har bland annat omfattat:

  • Konsulttjänster
  • Leverans av hårdvara
  • Leverans av brandväggar
  • Leverans och installation av servrar
  • Uppbyggnad av servermiljöer
  • Drift och leverans av datakommunikation
  • IT-support

Suzuki Garphyttan Wire har en egen IT-avdelning och servrar på plats och tar in IT-tekniker från IT-mästaren vid behov.
     – Det är en fördel eftersom vi inte vill ha så mycket fasta personalkostnader. Nu har vi en egen kärntrupp som kan systemet och bygget här, så tar vi in extra resurser vid behov.
     Niclas Nordqvist berättar att IT-infrastrukturen är upplagd för att de i framtiden ska kunna lägga ut delar av driften på ett externt konsultbolag om behovet finns.
– Vi håller på att positionera oss för att ta ett sådant steg. Till dess kommer vi att jobba vidare med IT-mästaren för exempelvis personalsamarbetet och IT-kommunikationen, som vi har gjort hittills, säger Niclas Nordqvist.

Om Suzuki Garphyttan Wire

Världsledande inom tillverkningen av avancerad fjädertråd för användning främst i förbränningsmotorer och transmissioner för personbilar och kommersiella fordon. Produktionsanläggningarna finns i Garphyttan, USA och Suzhou Kina. Garphyttan Wire har cirka 470 anställda.