VAP

VAP är ett fristående konsultföretag inom väg- och vattenbyggnadsområdet. Det Örebrobaserade företaget har valt en unik lösning för sin IT-miljö. Istället för en total outsourcingtjänst av datakommunikation, serverhantering och drift, gick VAP en mellanväg.     – Vi har valt att ha kvar en huvudserver hos oss i våra lokaler. Samtidigt har vi en server hos IT-mästaren som är identisk med vår. Om något händer vår server i lokalen kan vi enkelt koppla över till den speglade servern hos IT-mästaren och kan fortsätta att arbeta. Det känns säkert och bra, förklarar Henrik Ericson, IT-ansvarig VAP.

Varför valde ni IT-mästaren?

– De hade dragit in en fiberkabel i vår fastighet och knackade dörr och berättade om sin lösning. Vi var egentligen inte på jakt efter förändring, men valde att prova dem. Det var 2005.

Situation

VAP har ett 30-tal medarbetare och som ett relativt litet företag har de tidigare hanterat sin IT-miljö själva, med viss extern assistans. De har haft en egen server i lokalerna i Örebro för filhantering och e-post och gjort regelbunden back up. När IT-mästaren drog in en fiberkabel i fastigheten knackade de dörr och berättade om möjligheterna till en fast anslutning, samt presenterade sina övriga tjänster som total outsourcingtjänst, serverhantering och back up.
     – Vi ville ha en server i våra lokaler. Om det skulle bli något problem med uppkopplingen ville vi fortfarande ha kvar filerna hos oss. Vi förklarade detta för IT-mästaren och de tog fram en lösning baserad på våra önskemål, säger Henrik Ericson.

Utveckling

IT-mästaren har byggt en kundunik speciallösning som är baserad på bolagets tre huvudtjänster IT-drift, datakommunikation och att vara IT-konsulter. Först installerades en ny server hos VAP, sedan skapades en virtuell server hos IT-mästaren som speglar innehållet i huvudservern, en så kallad replikeringsfunktion. I avtalet ingår även back up som IT-mästaren gör på den virtuella servern. Utöver detta har VAP på platssupport samt hjälp vid inköp och installation av hårdvara och program.
     – Det som gjorde det möjligt att genomföra den speciella lösningen åt VAP var att det finns en direkt fiberkabel mellan dem och oss. För att kunna spegla en server måste du ha en väldigt bra anslutning, säger Rikard Westlund, IT-mästaren.

Resultat

Om något händer VAPs huvudserver i deras lokaler – brand, stöld, krasch – kan de nu enkelt fortsätta att arbeta, tack vare att all information finns i servern hos IT-mästaren. Det enda de behöver göra är att starta om datorn. Detta kan jämföras med den arbetsvecka som försvann då deras server kraschade för några år sedan.
     – Ingen arbetstid går förlorad och det känns som en jättebra lösning och att vi har hängslen, livrem och flytväst. Händer det något hos oss har vi filerna hos IT-mästaren, och skulle något hända där har vi filerna hos oss. Vi kan inte förlora några filer vad som än händer, säger Henrik Ericson.
     I avtalet ingår även support och hjälp med hårdvaruinköp och installationer samt back up.
     
– Vi har också fått en funktion där vi kan välja tidigare sparade versioner av en fil. Vi har tre tidigare sparade versioner som vi kommer åt med ett musklick, tidigare fick sådant beställas fram från back up-banden till en kostnad. Den funktionen har varit ett önskemål från oss och har fungerat riktigt bra.

Om VAP

VAP är ett fristående konsultföretag vars verksamhet omfattar utredning, projektering, byggkontroll och byggledning inom kärnområdena mark, VA, väg, landskap, VA-Process, gata, miljö, geoteknik och geodetisk mätning. VAP har sitt säte i Örebro, bildades 1981 och omsätter cirka 35 miljoner kronor per år.