IT-mästaren har på kort tid gjort stora insatser

För oss var det viktigt att hitta en leverantör och en IT-plattform där vi kunde bli mer rörliga och agila utifrån vårt tänk och behov.

Kim Jämsä, IT-strateg
AB SOLOM, Sollentuna

AB SOLOM är ett vård- och omsorgsföretag i Sollentuna som ägs av Sollentuna kommun. Målet för SOLOM var att hitta en IT-partner som kunde leverera en grund och stabilitet samt vara en strategisk partner för kommande utmaningar. 

Varför valde ni IT-mästaren?

– Det var IT-mästaren som hade det bästa priset i förhållande till de tjänster som skulle levereras. Vi såg även att de hade den erfarenhet och de kvaliteter som krävdes för att genomföra uppdraget, säger Kim Jämsä, IT-strateg. 

Utmaningar

IT-mästarens allra största utmaning hos SOLOM var att flytta företaget in i framtiden när det gäller den tekniska plattformen.

– Tidigare hade vi en IT-plattform som krävde mycket underhåll och det fanns en komplexitet som gjorde det svårt att anpassa tjänsterna till våra behov. För oss var det viktigt att hitta en leverantör och en IT-plattform där vi kunde bli mer rörliga och agila utifrån vårt tänk och behov, säger Kim.

Under 2016 drog samarbetet med IT-mästaren i gång och genast fick SOLOM en möjlighet att bygga en hybridlösning som passade dem perfekt.

– Vi är ett utvecklingsbolag inom vård och omsorg och tanken har hela tiden varit att realisera användarvänliga lösningar så att vi kan sätta fokus på vården och omsorgen. Genom bland annat en modern Microsoft klient-serverlösning och de molntjänster vi hade sedan tidigare har vi fått en enhetlig bas i alla våra verksamheter.

Lösningen

Servicedesk, nya IT-arbetsplatser, uppdatering till Windows 10 och Office 365, nya skrivare, wifi och serverdrift är en del av de tjänster som ingår i leveransen. Samtliga verksamheter är sammankopplade med hjälp av det bredbandsnät som finns utbyggt i kommunen.

– Målet var att hitta en IT-partner som kunde förflytta oss till den nya plattformen och samtidigt vara en strategisk samarbetspartner för kommande utmaningar.

I samband med övergången till en ny IT-plattform har SOLOM varit noga med att ge alla medarbetare samma möjlighet med sin IT-arbetsplats. Tidigare var skillnaden stor om du arbetade administrativt eller om du befann dig ute bland företagets verksamheter.

– Nu har alla samma möjlighet att använda till exempel Microsoft Office, läsa mail och ta del av den information och dokumentation som finns. Det spelar ingen roll om du sitter på kontoret eller arbetar på fältet, det är lika för alla.

På kort tid har IT-mästaren utmärkt sig positivt genom bemötandet användaren får vid kontakt med deras servicedesk och on-site tekniker. Förutom att de gör ett kvalitativt jobb, så har de ett positivt förhållningssätt och stor förståelse för verksamhetens och användarens utmaningar.

– IT-mästarens servicedesk har inneburit ett jättelyft och vi får snabb respons och den hjälp vi behöver. De visar ett tydligt engagemang för sin kund. Man upplever IT-mästaren som personliga och sedan de tog över driften har återkopplingen från användarna enbart varit positiv.

Resultat

SOLOM har sänkt den totala IT-kostnaden markant sedan de valde IT-mästaren och trots det har de ändå fått fler tjänster.

– Vi har helt enkelt fått fler tjänster till en lägre kostnad.

Och den stora ”dolda” kostnaden som många företag brottas med är de timmar som läggs ner på ”IT-strul”. Vi kan se en tydlig trend att antalet timmar som läggs på IT-strul minskat kraftigt. Genom mätningar som gjorts före, under och efter införandet visar det tydligt att medarbetarna är nöjda med förändringen och den positiva trenden håller i sig. Kim har arbetat i IT-branschen i 20 år.

– Jag vet hur en bra leverantör ska vara. Det är förstås svårt att i förväg veta om, även om priset är bra och tjänsterna innehåller mycket, hur det kommer att bli med en ny leverantör. Jag tycker dock att IT-mästaren levererat över förväntan, och då ska sägas att vi hade en hög förväntan redan från start. En anledning till detta, tror jag, är att de varit väldigt transparenta i sitt arbete, vilket gjort att vi inte känt oss osäkra en enda gång under övergången.

Om SOLOM

AB SOLOM är ett vård- och omsorgsföretag i Sollentuna som ägs av Sollentuna kommun. År 2013 blev Sollentuna den första kommunen att bolagisera sin vård- och omsorgsverksamhet fullt ut och då föddes AB SOLOM. Företaget verkar inom äldreomsorg, vuxna med funktionsnedsättning, barn och unga med funktionsnedsättning samt hem för ensamkommande. AB SOLOM har cirka 1300 användare fördelat på drygt 40 olika verksamheter.