Svenska Kyrkan i Enköping väljer Total Outsourcing

IT-mästaren var de som bäst motsvarade våra krav. De var inte billigast men de motsavarade våra kvalitetskrav och upplägget om en helhetslösning bäst. De var ensamma om den lösningen vi hade tänkt oss.

Monika Qvarnström, Kanslichef
Svenska kyrkan i Enköping

Fram till 2007 hade Enköpings kyrkliga samfällighets fyra pastorat och sju församlingar olika IT-lösningar, där både programvara och hårdvara var omoderna och behövde bytas ut.

Varför valde ni IT-mästaren?

- Vi gjorde en omfattande upphandling och tog in 20 anbud. IT-mästaren var de som bäst motsvarade våra krav. De var inte billigast men de motsvarade våra kvalitetskrav och upplägget om en helhetslösning bäst. De var ensamma om den lösning vi hade tänkt oss. Dessutom hade de gjort en liknande lösning åt Örebros kyrkliga samfällighet.


Situationen

Fram till 2007 hade Enköpings kyrkliga samfällighets fyra pastorat och sju församlingar olika IT-lösningar. Varken programvara eller hårdvara hade utvecklats sedan länge och miljöerna var som helhet omoderna. De ville skapa en gemensam IT-miljö för hela samfälligheten där alla hade samma standard. Samtidigt ville de inte anställa en IT-ansvarig.
– Det kostar för mycket att anställa en person som är IT-tekniker, det kostar också för mycket att hålla den personen uppdaterad om all utveckling inom IT-området. Det är vi en alldeles för liten organisation för. Dessutom vill vi göra det som vi är bra på, budgetar, bokslut, löner och förvalta fastigheterna i samfälligheten, säger Monika Qvarnström.


Lösningen

Monika Qvarnström och Enköpings kyrkliga samfällighet gjorde en omfattande upphandling och tog in anbud från 20 olika IT-företag. De ville ha en outsourcinglösning för drift, underhåll och support. Samtidigt ville de inte ha sina servrar i de egna lokalerna. IT-mästaren fick uppdraget eftersom de var de enda som kunde presentera en lösning som motsvarade de krav på kvalitet och form av upplägg som samfälligheten ställde. En viktig faktor i beslutet var att IT-mästaren tidigare levererat en liknande lösning till den kyrkliga samfälligheten i Örebro.


Nuläget

Under 2010 förlängdes avtalet om total outsourcing med tre år för Enköpings kyrkliga samfällighet, men inte utan att nya krav ställdes på IT-mästaren.
– Ja, vi hade fått kraven att sänka våra IT-kostnader med åtta procent, vilket vi framförde, samtidigt som vi ville ha samma kvalitet på IT-lösningen. Så vi formulerade om avtalet och fick det till en lägre kostnad, med samma kvalitet, förklarar Monika Qvarnström.