Veho Bil

IT-mästaren är stabil, hängiven och prisvärd.

Mikael Trotz, IT-ansvarig
Veho Bil

Sedan 2012 är IT-mästaren given för Veho Bil. Med total outsourcing slipper de ha koll på varenda liten grej. I stället har IT-mästaren hand om hela driften så att vardagen kan rulla på utan några större bekymmer.

Varför valde ni IT-mästaren?

Det var när Veho Bil köpte ett antal anläggningar under 2012 som de bokstavligen fick IT-mästaren i knät.
     – Avtalet med vår IT-leverantör skulle precis löpa ut och den enklaste vägen att gå var att använda det befintliga avtalet som fanns hos de tre anläggningarna vi köpte, säger Mikael Trotz, IT-ansvarig på Veho Bil.

Veho Bil valde alltså inte IT-mästaren utan fick dem bokstavligen på köpet. Ett sådant avtal kan vara svårare att som leverantör lyckas behålla, kunden har ju inte valt dem. Det hade därför, när avtalstiden var över, varit enkelt att avsluta ett samarbete man mer eller mindre blivit påtvingad tre år tidigare. Så blev dock inte fallet. När avtalet löpte ut under 2015 valde Veho Bil att fortsätta samarbetet.
     – Vi hade aldrig förlängt om vi inte hade varit nöjda, och det är vi. Kommunikationen med IT-mästaren fungerar väldigt bra.

Utmaning

Här låg så klart utmaningen i att som sagt behålla Veho Bil som kund då IT-mästaren inte hade valts av företaget från start. Enligt Mikael så är det tre viktiga punkter som måste finnas när Veho bil ska välja sin IT-leverantör.
     − De måste självklart vara kunniga inom sitt område, vara en stabil leverantör och så priset naturligtvis även om det i slutändan inte är avgörande. Det här är viktiga faktorer som IT-mästaren har. Man kan inte bara titta på priset utan att se helhetsbilden. Men när det kommer till den biten så är de konkurrenskraftiga även där.

Utveckling

Med total outsourcing får Veho Bil hjälp med allt. Drift, backup, helpdesk – allt de behöver.
     − Vi sparar in mycket tid på helpdesk komplett. Alla frågor går via IT-mästaren som tar hand om det de kan eller så går de vidare med frågan. Det avlastar mitt bord oerhört mycket och ger mig tid till annat. Styrkan med IT-mästaren är också att det finns fler personer att vända sig till och att de alltid bara är ett samtal bort.
    − Förr var vi mer beroende av en person, men så är det inte i dag. IT-mästaren har en känsla för vårt system och den problematik som kan uppstå. De sitter på kunskapen och det är väldigt viktigt för oss eftersom vi inte alltid har de enklaste systemen att sköta. Nu kan vi lyfta luren direkt och be om hjälp, på så vis sparar vi massor av tid.

Resultat

− Vi har valt att förlänga med IT-mästaren och det gör vi helt enkelt för att de sitter på den kunskapen vi behöver, den nischade kunskapen. Vi har program som våra general-agenter levererar till oss som vi måste ha för att kunna arbeta med bilarna och dessa program har IT-mästaren lärt sig genom åren.
     – Det är väldigt komplicerade program vi använder och för oss har det varit enklast att bara fortsätta med IT-mästaren, eftersom de redan kan programmen. Dessutom är de oerhört kunniga och vi är väldigt nöjda.

 

Om Veho Bil

Veho Bil är ett familjeägt bilhus som grundades i Finland redan 1939. I dag har Veho Group Oy AB över 2000 medarbetare, vilket gör företaget till Finlands största återförsäljare av bilar och Nordens största försäljare av Mercedes-Benz.