Säkerhetsbrister rättade i OpenVPN

Säkerhet

26/06 2017

https://www.cert.se/2017/06/openvpn-2-4-3-sarbar

Flera säkerhetsbrister har hittats i OpenVPN 2.4.2, varav några kan uttnyttjas av en fjärranvändare att under givna omständigheter exekvera skadlig kod.
OpenVPN rekommenderar att uppgradera till version 2.4.3 snarast möjligt.

Mer info:

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/ChangesInOpenvpn24