Sårbarhetsscanning minskar risken för dataintrång

IT-säkerhet

3/10 2018

Dataintrång i verksamheten är en mardröm och dessvärre så står vi inför det faktum att IT-säkerhetshoten växer sig allt starkare, snabbare och smartare. Men det finns idag prisvärda lösningar för att minska risken för dataintrång. Vi ska i detta inlägg borra ner oss i en lösning som kallas för sårbarhetsscanning en tjänst som vi på IT-mästaren tillhandahåller och berätta hur den kan hjälpa din verksamhet att hålla en hög regelbunden IT-säkerhetsnivå. Vi går igenom det steg för steg.

Passar det alla verksamheter att genomföra sårbarhetsscanning?

– Ja är det korta svaret.

Vad är Sårbarhetscanning? 

Hoten mot verksamheter, små som stora, ökar varje dag och cyberattacker så som Ransomeware, andra virus och obehörigt utnyttjande av företags IT-resurser blir smartare och mer avancerade vilket innebär att företagens medvetande och skydd också måste bli det. IT-mästarens tjänst för sårbarhetscanning baserar sig på de marknadsledande säkerhetsprodukter samt specialiserade säkerhetskonsulter. Sårbarhetsanalysen innebär en genomlysning av er nuvarande nätverksinfrastruktur, mjukvara, portar samt webbapplikationer.

Varför Sårbarhetscanning? 

Kort och koncist, angriparna behöver inte många sårbarheter för att utnyttja verksamheten – en enda sårbarhet räcker för att ställa till med omfattande skada

  • Utnyttjande av sårbarheter är fortfarande orsaken till de flesta intrång
  • Utnyttjande av kända sårbarheter som inte åtgärdats utgör den primära risken
  • Snabba förändringar, komplexa affärsmiljöer leder till en bred angreppsyta

Fördelar med tjänsten Sårbarhetscanning

  • Det bästa svaret på hot är att förutse och kartlägga era cybersäkerhetshot. Ingen annan teknik gör det bättre än sårbarhetshantering

  Kontroll

Med tjänsten kommer ni som kund få bättre översikt och medvetenhet över de säkerhetsbrister som finns i er IT-miljö.

Omfattande synlighet 

Effektiv säkerhetskartläggning genom exakt upptäckt och mappning av alla resurser, system och applikationer i servernätverket.

Minskad kostnad

Säkerhetshantering utgör en möjlighet att minska säkerhetskostnaderna rejält. Det kostar betydligt mindre att ta itu med säkerheten innan allvarliga problem uppstår än i kris- och incidenthantering.

Säkerhet

IT-mästarens analysverktyg driftas på våra egna kontrollerade driftplattformar och ingen data kommer lämna Sveriges gränser.

Enkelhet

I tjänsten är alla nödvändiga komponenter inkluderade såsom analysserver, licenser, rapporter och rapportanalys.