Skadlig länk? Tips på enkelt sätt att testa!

Säkerhet

18/05 2017

I dagsläget är det mer än någonsin aktuellt att vara försiktig med vad man klickar på för länkar då det florerar många olika farliga ransomware och virus för tillfället.

Ett enkelt tips för att hjälpa dig med länkar kan vara att gå in på https://virustotal.com och testa den länk du har blivit anvisad att klicka på.

VirusTotal, a subsidiary of Google, is a free online service that analyzes files and URLs enabling the identification of viruses, worms, trojans and other kinds of malicious content detected by antivirus engines and website scanners. At the same time, it may be used as a means to detect false positives, i.e. innocuous resources detected as malicious by one or more scanners.

VirusTotal’s mission is to help in improving the antivirus and security industry and make the internet a safer place through the development of free tools and services.

Ingen garanti för att detta skall skydda dig men kan vara en hjälp och en vägvisare.

 

För mer detaljerad information läs https://virustotal.com/sv/about/ och deras FAQ https://virustotal.com/sv/faq/