Stadsnät

IT-ordlista

30/04 2019

Stadsnät kallas de oftast kommunalt ägda fiberbaserade nät som flertalet Svenska kommuner, med skattemedel, har byggt upp senaste 10 åren.

Vissa nät är även privat ägda och finansierade, med offentligt ägande är vanligast. Stadsnät är oftast operatörsneutrala vilket innebär att slutkunden skall kunna välja mellan flera tjänsteleverantörer i samma fiberkabel.

Tjänsteleverantören i sin tur (exempelvis IT-mästaren) betalar en avgift per levererad tjänst för nyttja infrastrukturen (fiberkablarna och aktiv utrustning så som switchar etc).

I många stadsnät finns minst fyra aktörer i nätet:
a) slutkunden (oftast privatpersoner, IT-mästaren levererar dock endast till företag)
b) Tjänsteleverantören som levererar företrädesvis internetanslutningar
c) Nätoperatören som på uppdrag av Stadsnätsägaren förvaltar och supporterar det öppna stadsnätet. Exempelvis tecknar
avtal med tjänsteleverantörer, sköter aktiv utrustning som switchar etc.
d) Nätägaren, dvs själva Stadsnätet, som alltså äger fiberkablarna och rent praktiskt bygger nätet.

Fördelarna med Stadsnät har oftast varit billiga internetanslutningar till privatmarknad.

Att nätet är öppet ger stor konkurrens och låga priser till slutkunden (som dock indirekt har betalt nätutbyggnaden via skattesedeln).

Nackdelarna är bland annat en slagsida mot privatmarknad och därmed lågkvalificerade internettjänster anpassade för privatbruk snarare än företagsmarknad.

Att nyttja de öppna Stadsnäten för att bygga WAN-tjänster och punkt till punkt förbindelser har inte varit kommersiellt eller tekniskt möjligt i många fall.
IT-mästaren levererar internetanslutningar i de stadsnät som har Opennet som nätoperatör.

Eftersom vi även är en ISP med eget nät avseende aktiv utrustning, support och KnowHow, köper vi även svartfiber (=fiberkablar utan mellanhänder som
externa nätoperatörer) direkt från Stadsnäten eller andra ägare av kabelinfrastruktur så som Skanova.

Tillbaka till ordlistan