Support


Kontakta vår ServiceDesk

TELEFON: 077-444 74 75, eller ert kundspecifika telefonnummer.
E-POST: servicedesk@itmastaren.se
ÖPPETTIDER: vardagar 07.00-17.00. För kunder med utökad service desk öppet även helg 07.00-17.00

KUNDER MED UTÖKAD SERVICETID: Efter kl 17.00 och innan 07.00: Ring 077-444 74 75 och ange kod.
SUPPORT EFTER SERVICETID: Ring 010-220 35 22 för att nå tekniker. OBS! Supportärenden efter servicetid debiteras 3000 kr/ärende + löpande timdebitering. Supporten är öppen alla dagar 24/7 utom storhelg.
(Servicetid är normalt 7.00-17.00 vardagar. Avtal för utökad servicetid har vissa kunder)


Fjärrstyrning/-support

Öppna vår fjärrstyrningsprogramvara TeamViewer genom att välja plattform nedan.

Windows Apple Android

Chrome Remote Desktop


Inloggning till kundportal

IT-mästarens supportportal nås här
Logga in

Kundportalen är ett ärendehanteringssystem och beställningsportal. Här kan du lägga ärenden, följa status på ärenden, komplettera ärende, lägga beställningar,
se ärendestatistik etc. Din inloggning till kundportalen är samma som till domänen, dvs oftast det användarnamn och lösenord du använder på din dator.
Fungerar det inte kontaktar du service desk via telefon eller mail och begär inloggningsuppgifter till kundportalen.

 


Driftinformation från Twitter