TeleComputing förvärvar IT-mästaren

IT-outsourcing

7/01 2019

Goda nyheter för IT-mästarens kunder! IT-mästaren förvärvas av branschens bästa skandinaviska IT-leverantör mot SME-segmentet.

Det pågår en konsolideringsvåg i vår bransch. En av de faktorerna som driver den utvecklingen är kundernas höga krav på kompetensmässig bredd och djup. Genom att IT-mästaren går in i TeleComputing kommer vi bli starkare i vår leverans inom i princip alla områden.

TeleComputing har dessutom fokus på samma typ av kunder som IT-mästaren. Vi är därför övertygade om att vår kundservice fortsatt kommer vara lika bra som innan, om inte bättre!

Vi som jobbar på IT-mästaren blir kvar här för er och ni kommer nog inte märka någon större skillnad mer än att vi framgent kommer att byta namn.