En partner, en lösning, ett smartare sätt att arbeta

Vad är Total Cloud Custom (TCC)

Tjänsten innebär att vi ger er tillgång till utpekade program och verktyg samt en IT-driftplattform, inom de ramar som överenskommits. Ni betalar en avgift månadsvis, baserat på antalet användare och vilka program ni har valt ska ingå. Ni behöver inte någon driftutrustning som servrar, backup, etc. då vi hanterar hela den plattformen centralt ifrån vår datahall.

Arbeta där du är
Tjänsten TC gör det möjligt att arbeta från vilken internetansluten dator som helst i världen. Efter att ha loggat in mot driftmiljön, fungerar och upplevs tjänsten på samma sätt från en dator i New York som på kontoret.

 

Samma IT-driftplattform oavsett kontor
Om verksamheten har flera kontor löser TC det vanligt förekommande problemet med flera lokala driftplattformar. Alla användare arbetar in mot samma centrala driftmiljö. Det finns inget behov av servrar varken på lokalkontoret som på huvudkontoret.

 

Förutsägbara kostnader – exakt pris
Att budgetera verksamhetens IT-drifts kostnad blir mycket enkelt tack vare TC. Kostnaden baseras per användare och följer det antal användare verksamheten har månad för månad. Ni betalar bara det ni nyttjar. Ni behöver inte investera i en egen IT-driftplattform så som servrar och backup. Behovet av egen personal för drift och underhåll minskar till ett minimum. För genomsnittskunden tillkommer endast ca 3% IT-drifts kostnader utöver de avtalade kostnaderna i tjänsten TC. Tillkommande kostnader kan exempelvis vara ärenden som avhjälps i servicedesken men som ligger utanför avtalet.

 

Maximal flexibilitet
Arbeta där du är. TC ger användaren möjlighet att jobba från vilken dator som helst så länge den har en anslutning mot internet. Användaridentitet avgör vilka program och vilken information som respektive användare har tillgång till. Har verksamheten flera kontor slipper ni problem med datalagring, servrar etc. på flera orter.

 

Säkerhet
Information lagras och hanteras i IT-mästarens driftmiljö placerad i vår driftshall. Driftmiljön är

hjärtat i vår verksamhet och sköts därefter. Övervakad, utrustad med reservkraft och redundant driftplattform. Våra processer följer ITIL standarden.

 

Snabb support
Användarna av TC har snabb support genom servicedesken. Tillgängligheten till support brukar öka genom TC-tjänsten även jämfört med en egen lokal IT-avdelning. Den tekniska nivån på vår servicedesk är hög. Om det behövs kan service-desken avhjälpa även lokala fel på användarnas datorer med hjälp av fjärrstyrningsprogram. I de mindre vanliga fall vi behöver avhjälpa fel på plats hos er har vi en mobil konsultorganisation för ändamålet.

 

ÖVERGRIPANDE TJÄNSTEBESKRIVNING (RELATERAT TILL ORDERFORMULÄRET)

Detaljerade tjänstebeskrivningar erhålls på begäran.

 

 1.   Bastjänster

 

1.1         Användarkonto inklusive licens

Ett användarkonto är en unik inloggning i Active Director (katalogtjänsten). Varje IT-användare, eller i vissa fall även funktioner, tar ett användarkonto i anspråk. Varje användarkonto kräver en användarlicens.

 

1.2         Hemkatalog

Personlig mapp på filservern som är personlig och avsedd för privat bruk. Policyfråga huruvida företaget skall erbjuda hemkatalog eller ej.

 

1.3         Gemensam katalog

Gemensam mapp på filservern dit alla användar-konton normalt har behörighet att spara och redigera filer.

 

 1.4       E-post MS Outlook Exchange inklusive licens

IT-mästarens e-posttjänst bygger på Microsoft Exchange Standard som plattform. I priset ingår mjukvarulicens med möjlighet till senaste version av Exchange. Klientprogramvaran användaren arbetar i är MS Outlook vilket ingår i Officepaketet.

 

1.5        Central skrivarfunktion (per skrivare)

I Tjänsten Total Cloud ingår skrivarserver. Alla användare kan, om man så önskar, skriva ut mot alla nätverksskrivare. Varje skrivares drivrutiner måste vara installerade på skrivarservern.

 

 1. Servicedesktjänster

IT-mästarens Servicedesk hanterar alla typer av IT-relaterade frågor. Servicedesken agerar ”ägare” för varje problem eller annan typ av ärende tills ärendet är åtgärdat och återrapporterat till kund. IT-mästaren ansvarar även för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de är åtgärdade. Servicedesken är öppen (bemannad) under vardagar från 07:00 – 17:00 samt med tillägget HELG 08:00-17:00 lördagar och söndagar.

 

2.1     Servicedesk

I tjänsten ingår IT-mästarens support, marknadens mest omfattande. IT-mästaren åtgärdar av alla typer av incidenter som hör till tjänsten men även incidenter som rör de fysiska datorerna samt externa molntjänster.

 

IT-mästarens ServiceDesk hanterar, inte bara användarrelaterade problem utan, alla typer av IT-relaterade frågor. Servicedesken registrerar och agerar ”ägare” för varje problem eller annan typ av ärende tills ärendet är åtgärdat och återrapporterat till användaren. IT-mästaren ansvarar även för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de är åtgärdade.

 

All nerlagd tid debiteras löpande per påbörjad halvtimme.

 

2.2     Servicedesk Fastpris Support

Med Servicedesk Fastpris Support får ni obegränsad support för era användare. IT-mästaren åtgärdar alla typer av incidenter som hör till tjänsten men även incidenter som rör de fysiska datorerna samt externa molntjänster specificerade i avtalet till tjänstens fasta pris.

 

IT-mästarens ServiceDesk agerar ”ägare” för varje problem tills ärendet är åtgärdat och återrapporterat till användaren. IT-mästaren ansvarar även för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de är åtgärdade.

 

I Servicedesk Fastpris Support ingår även ett manageringssystem som säkerställer att era klienter och enheter fungerar på bästa, proaktiva, sätt.  Det innebär bland annat att Microsoft mjukvara, Adobe Reader, Google Chrome, Flash och Java på klienten uppdateras kontinuerligt.

 

Servicedesk Fastpris Support inkluderar åtgärder av alla incidenter (fel) men även en rad olika requests (förändringar). Följande ingår:

 • Lösenordsbyte
 • Behörighetsförändring
 • Installation av företagets godkända applikationer på en enskild dator
 • Installation av företagets befintliga skrivare på en enskild dator

 

Installation av nya datorer, uppläggning av nya användare debiteras enligt prislista. Övrigt arbete debiteras löpande.

 

2.3      Servicedesk HELG

Med Servicedesk HELG har användarna möjlighet att ringa in och få hjälp även under helgen. Tjänsten inkluderar inte storhelg. Tjänsten är ett tillägg till Servicedesk (se ovan 2.1)

 

 

2.4      Hanterad arbetsstation – AVANCERAD

Tjänsten är ett tillägg till Servicedesk Fastpris Support. Tjänsten ger utökade möjligheter att paketera och administrera företagets klientinstallerade program, automatiserade installationer och återställning av datorer.

 

2.5      PC Tjänster

Med tjänsten erbjuder IT-mästaren er ett utbud av datorer och tillbehör som smidigt kan köpas som en tjänst under 36 månader. Beställningen sker genom Självserviceportalen.

 

 1. Applikations- och distributionstjänster

 

3.1         Fjärråtkomst Applikation – Standard

Med tjänsten får användarna tillgång till företagets affärsprogram via internet från vilken enhet som helst. Tjänsten baserar sig på Microsoft teknologi, och levereras som ett fjärrskrivbord eller publicerade program. Tjänsten är en kapacitetstjänst vilket innebär att beställaren inte behöver tänka på licenser och underliggande serverfunktioner utan betalar bara ett fast pris per användare och månad.

Tjänsten levereras med IT-mästarens SLA utökad för högsta tillgänglighet.

 

3.2         Fjärråtkomst Applikation- Avancerad

Med tjänsten får användarna tillgång till företagets affärsprogram via internet från vilken enhet som helst. Tjänsten baserar sig på Citrix teknologi, och levereras som ett fjärrskrivbord eller publicerade program. Tjänsten är en kapacitetstjänst vilket innebär att beställaren inte behöver tänka på licenser och underliggande serverfunktioner utan betalar bara ett fast pris per användare och månad.

Tjänsten levereras med IT-mästarens SLA utökad för högsta tillgänglighet. Alternativet avancerad används som regel när företaget har utmaningar runt sin skrivar-hantering och/eller låg bandbredd

 

3.3         Fjärråtkomst Dedikerad PC

Med tjänsten får användarna via internet tillgång till en virtuell dator och där igenom företagets affärsprogram från vilken enhet som helst. Tjänsten baserar sig på Citrix teknologi. Tjänsten är en kapacitetstjänst vilket innebär att beställaren inte behöver tänka på licenser och underliggande serverfunktioner utan betalar bara ett fast pris per användare och månad. Tjänsten levereras med IT-mästarens SLA utökad för högsta tillgänglighet. Dedikerad PC  kommer i två varianter en Bas PC (4 GB RAM och 2 core) och en Grafik PC (8 GB RAM, 4 core och 1 GB vGPU, Profildata sparas separat och varje gång startas en ny image.

 

3.4         Standardapplikation inkl. molnapplikationer från extern leverantör

Standardapplikationer är program som kunden tecknat licens för (alltså ej hyrlicens via IT-mästaren) och som driftas/administreras i Total Cloud plattformen. Pris/st/mån är pris per applikation oberoende av antalet personer som använder applikationen. Har kunden molntjänster från Microsoft förutsätter tjänsten att IT-mästaren är POR (Partner of record) och Delegerad Administratör för samtliga prenumerationer

 

3.5         Avancerad applikations med databas

Avancerade applikationer inklusive driften av databas som kunden tecknat licens för (alltså ej hyrlicens via IT-mästaren för applikationen) och som driftas/administreras i Total Cloud plattformen. Pris/st/mån är pris per applikation oberoende av antalet personer som använder applikationen

Pris/st/mån är pris för driften per applikation och databas oberoende av antalet personer som använder applikationen. Licenskostnader för databasprogrammet kan tillkomma.

 

 1.  Servertjänster

4.1        Dedikerad Server

Vissa applikationer och databaser kräver installation på en egen dedikerad server. Server Guld är namnet på IT-mästarens servertjänst. Server Guld kan vara virtuella servrar (mjukvaruservrar skapade av virtualiseringsprogramvara), eller fysiska servrar. Servarna kan bestyckas med olika RAM, CPU eller operativsystem. Bestyckningen kan ökas eller minskas månadsvis. I sitt grundutförande ingår 4 GB RAM samt 1 processor 2,66 Gh, 50 GB yta för lagring mot SAN, V-motion och High Availability för virtuell server.

 

4.2        Drift av server

En värddator eller server är ett datorsystem som betjänar andra system, klienter, ofta över ett datornätverk. I drift av server ingår löpande underhåll i form av nödvändiga uppdateringar och åtgärder på systemets grundfunktioner. Systemets grund-funktioner innefattar den fysiska eller virtuella datorn, dess operativsystem och andra system-program. Övriga åtgärder debiteras enligt gällande prislista.

 

4.21      Databasunderhåll

I tjänsten ingår ett schemalagt underhåll och optimering av kundens databasserver. Tjänsten ger en bättre användarupplevelse och ett korrekt resurs-utnyttjande av servern.

 

4.3     Lagring av Data i Sverige (per GB) Kunddata lagras centralt i IT-mästarens datacenter i Sverige. Förändringar såväl uppåt som nedåt regleras löpande på näst-kommande faktura. Systemdata så som operativsystem debiteras ej.

 

4.4     Lagring av Data i Europa (per GB) Kunddata lagras centralt i datacenter i Europa. Förändringar såväl uppåt som nedåt regleras löpande på näst-kommande faktura. Systemdata så som operativsystem debiteras ej.

 

4.5     Arkivering av Data per GB: Data som används mindre frekvent kan lagras i en separat lösning kallad Arkivbackup. Arkivbackup saknar versionshantering och är en ren fillagring utan de backuprutiner som har beskrivits för Onlinebackup. Data lagras redundant på två olika lokaliseringar. Användaren kan lagra och hämta data i arkivet på likande sätt som man sparar och hämtar data i serverns filstruktur.

 

4.6        Utökning av RAM-minne per GB

Tillägg till tjänsten Dedikerad server som avser utökning av antal GB RAM-minne.

 

4.7        Utökning av CPU per CPU

Tillägg till tjänsten Dedikerad server som avser utökning av antal CPU.

 

4.8        Övervakning

IT-mästarens övervakningssystem kontrollerar regelbundet att övervakat objekt är tillgängligt. Övervakningen omfattar utöver det även ett antal fördefinierade bevakningsområden som övervakas kontinuerligt såsom: Diskutrymme, Processor-aktivitet, Minnesutnyttjande, Antivirus och Patchning. Vid övervakningslarm skapas det automatiskt ett ärende i IT-mästarens ärendehanteringssystem för åtgärd.

 

4.9     Azure AD connect

Tjänsten integrerar ditt lokala AD hos IT-mästaren med Azure Active Directory. Det möjliggör en gemensam identitet för Office 365, inloggning på din dator och inloggning till företagets affärs-applikationer. Med tjänsten erbjuds enkel single sign-on.

 

4.10      ADFS (Active Directory Federation Services)

Tjänsten knyter samman två AD (Active Directory-/Katalogtjänster). Med federation genom ADFS autentiseras användarna direkt mot domän-kontrollanten, vilket innebär att lösenord som byts ut fungerar omgående. Med tjänsten erbjuds fullständig single sign-on.

 

 1. Azuretjänster

 

5.1        Azure

IT-mästarens Azuretjänster baseras på Microsofts olika datacenters i Europa. För dessa tjänster står Microsoft för produktionen och IT-mästaren står för administration och support. Tjänsteutbudet är omfattande och utvecklas kontinuerligt. Presenterade tjänster är ett axplock av utbudet och utgör endast några av de mest populära tjänsterna. För komplett utbud och mer detaljerad information vänligen besök: azure.microsoft.com

 

 1. Servicefönstertjänster

 

6.1        Manuell patchning och underhåll under servicefönster (per server)

Med tjänsten genomför IT-mästaren en manuell uppdatering av kundens server under den schemalagda tiden för servicefönster (normalt sista eller nästsista onsdagen varje månad enligt rullande årsschema).

 

6.2        Manuell patchning och underhåll på annan tid än servicefönster (per server)

Med tjänsten genomför IT-mästaren en manuell uppdatering av kundens server under annan överenskommen tid.

 

6.3        Funktionstest (per server)

IT-mästaren genomför funktionstest i enlighet med fastställt testprotokoll.

 

6.4        Utskick av testprotokoll

IT-mästaren distribuerar testprotokoll enligt överenskommet sätt och mottagare.

 

7           Brandväggstjänster

 

7.1        Central Brandväggsfunktion i datacenter

Kundens datatrafik passerar genom IT-mästarens redundanta brandväggsfunktion (alternativet till denna tjänst är att kunden hostar egen ägd brandvägg i IT-mästarens driftmiljö). Tjänsten inkluderar 20 Mbit internetaccess, 25st SSL VPN-användare, 4st IPSEC VPN tunnlar och två centrala VLAN.

 

7.2        Central Brandväggsfunktion per server

Tjänsten är ett tillägg till Central Brandväggsfunktion i datacenter. Tillägget avser varje kundunik server.

 

7.3        Dedikerad Fysisk Brandvägg

Kontor som inte har direktanslutning/punkt-punktförbindelse till Total Cloud miljön utrustas normalt med brandvägg. Dedikerad brandvägg innebär att brandväggen ingår som en tjänst i Total Cloud. All mjukvaru-, och hårdvarusupport samt konfiguration och uppdateringar ingår. Tjänsten finns i tre olika utföranden för att möta kundens behov.

 

7.4        SSL VPN-användare AnyConnect

I tjänsten 7.1 Central brandväggsfunktion i datacenter ingår det 25 st licenser. Denna tjänst är för att utöka antalet användare i kundens miljö om 10 användare i taget (10-pack).

 

7.5        IPSEC VPN tunnel

I tjänsten 7.1 Central brandväggsfunktion i datacenter ingår det 4 st VPN tunnlar. Denna tjänst är för att utöka antalet tunnlar i kundens miljö.

 

7.6        Centralt VLAN

I tjänsten 7.1 Central brandväggsfunktion i datacenter ingår det ett 2 centrala VLAN. Denna tjänst är för att utöka antalet VLAN i kundens miljö.

 

 1. Övriga säkerhetstjänster

 

8.1        Säkerhetsinloggning via Mobiltelefon

         Tjänsten ger förhöjd säkerhet genom sk två faktors autentisering. Användaren får ett SMS till sin mobiltelefon för inloggning till Total Cloud plattformen när man är utanför kontoret.

 

8.2     SPAM- och antivirusfilter för e-post

Tillval vid val av IT-mästarens E-post MS Outlook Exchange inklusive licens. Ett effektivt SPAM- och antivirusfilter som skyddar e-postmeddelanden.

 

8.3     Antivirusskydd på lokal dator/server

Kundens klienter och kundägda servrar kan skyddas av IT-mästarens centralt managerade antivirus. Centralt managerade antivirus ger förenklad administration. Alternativ till tjänsten är att kunden själv tecknar antiviruslicenser utanför Total Cloud. Antivirus för servar till kapacitetstjänsterna i Total Cloud är inkluderat i tjänsten.

 

8.4     Advanced Threat Protection

Kunden får en förhöjd säkerhet på inkommande e-post. Alla inkommande bilagor och länkar öppnas automatiskt i en detonationskammare i molnet och inte lokalt på användarens dator för att förhindra att virus smittar den lokala datorn och/eller kundens nätverk. Tjänsten kräver att mailen ligger i Office365/Exchange Online.

 

8.5     Säkerhetscertifikat per domän:

SSL-certifikat som krävs vid webbserverdrift och användande av IT-mästarens E-post MS Outlook Exchange. Behövs även vid åtkomst till domän ”externt” exempelvis vid val av 8.1  Säkerhetsinloggning via mobiltelefon.

 

8.6     Outlook Anywhere (per e-postkonto): Microsoft program som gör det möjligt för användare av IT-mästarens E-post MS Outlook Exchange att ansluta Outlook över Internet utanför företagets domän, utan att behöva logga in via VPN eller via terminalserver. Användbart även då internetanslutning saknas; Användaren kan arbeta i en lokalt installerad Outlook på datorn som vid internetuppkoppling åter synkar. Outlook Anywhere behövs ej som tillval i Office 365.

 

8.7        Mobile Device Management:

Tjänsten centralstyr mobila enheter med iOS, Android, Windows Phone, samt Windows m.fl. Kan användas för att låsa funktioner för att säkerställa att enheten används på rätt sätt och att alla användare får samma upplevelse oavsett enhet. Tjänsten gör att inställningar i telefonen görs automatiskt oavsett om det handlar om e-post, trådlösa nätverk eller säkerhetsinställningar som skärmlås och kryptering. I händelse av tappad telefon/surfplatta kan IT-mästaren snabbt låsa telefonen eller radera all data för att säkerställa att känslig information inte hamnar i fel händer.

 

 

 1.   Hyrlicenser SPLA

 

9.1        Licenser

SPLA hyrlicenser där kunden månadsvis betalar för det antal licenser som brukas, Licensformen finns för hela Microsofts programutbud. Hyrlicens ger kunden rätt att alltid använda senaste programversionen om man så önskar. Priserna följer Microsofts gällande licenspriser och kan komma att justeras under avtalsperioden.

 

9.2        Licenskontroll

Med tjänsten hjälper IT-mästaren dig löpande med rapporter, optimering och rådgivning av dina Microsoft licenser.

 

 

 1. Office365 CSP samt tilläggstjänster

 

10.1    Office365 CSP licenser

Tjänsten är Microsofts licensform för sina molndistribuerade program. Det finns i ett antal versioner med olika funktionalitet. Microsoft lanserar ständigt ny funktionalitet på dessa tjänster. Se www.office365.se för aktuella paket och tjänste-beskrivningar. Office 365 följer Microsofts gällande priser avtalsvillkor och SLAer och kan komma att justeras under avtalsperioden. Microsoft Office 365 faktureras separat från dagen då licenserna aktiveras hos Microsoft.

 

10.2    Easy SharePoint Serviceavtal

Med Easy SharePoint skapar IT-mästaren plattformar för Dokumenthantering, Intranät, Projekthantering, Lön HR och CRM. Plattformarna har fokus på användarvänlighet och igenkänning med traditionell filserver. Med Easy SharePoint Serviceavtal har kunden garanterad tillgänglighet till SharePoint kompetens enligt SLA BAS. Avgiften avser pris/mån per SharePoint instans.

 

 1. SLA tjänster

         Servicetid avgör mellan vilka tidpunkter IT-mästaren garanterar tillgänglighet för avtalat leveransområde samt agerar på era felanmälningar och ärenden. Servicetid Standard (vardagar 07:00-17:00) gäller om inte annat valts. SLA avgör för IT-mästaren vilka krav på tillgänglighet och åtgärdstid som ställs för avtalat leveransområde. SLA BAS gäller om inte annat valts. Om verksamheten har behov för utökad servicetid och/eller bättre SLA kan leveransen kompletteras med nedan tjänster.

 

11.1    Servicetid Silver

Med tjänsten innebär det att IT-mästaren mäter tillgänglighet och jobbar med felanmälningar och ärenden vardagar 07:00-21:00

 

11.2    Servicetid Guld

Med tjänsten innebär det att IT-mästaren mäter tillgänglighet och jobbar med felanmälningar och ärenden alla dagar 07:00-21:00

 

11.3    Servicetid Platinum

Med tjänsten innebär det att IT-mästaren mäter tillgänglighet och jobbar med felanmälningar och ärenden 24/7/365

 

11.4    SLA Utökad – per enskilt system

Med tjänsten får ni en förbättrad respons och åtgärdstid samt högre garanterad tillgänglighet för ett specifikt system. För detaljerade respons och åtgärdstider, se SLA bilagan. Tjänsten kräver redundanta servrar.

 

11.5    SLA Utökad – hela kundmiljön

Med tjänsten får ni en förbättrad respons och åtgärdstid samt högre garanterad tillgänglighet för hela er driftmiljö. För detaljerade respons och åtgärdstider, se SLA bilagan. Tjänsten kräver redundanta servrar.

 

 1. Co-location

 

12.1    Co-location av hårdvara

Grundavgiften per månad per U omfattas av en maximal strömförbrukning på 100kWh per månad och en maximal storlek på 1U. Större strömförbrukning debiteras enligt gällande prislista.

 

12.2    Towerservertillägg vid Co-location

Extra avgift om towermodell skall placeras i datacenter.

        

12.3    Dubbla eluttag vid Co-location

 Extra avgift för dubbla eluttag.

 

12.4    Rackplats

Hyra av en fullhöjdsrack 42 U i IT-mästarens drifthallar. Avsäkring 32A redundant A/B max 4kW med UPS och Generatorbackup. Kyla ingår. Kostnaden faktureras kvartalsvis i förskott. Avräkning el mot faktiskt utfall sker kalenderårsvis i efterskott. El debiteras enligt gällande prislista.

 

 1. 13. Samverkantjänster

         För att säkerställa hög kvalitet i relationen mellan IT-mästaren och kunden tilldelas avtalet en dedikerad teknisk kontaktperson. Den tekniska kontakt-personen finns tillgänglig för rådgivning och konsultation. Tid debiteras löpande.

 

13.1      Service Delivery Manager (SDM)

Tjänsten innebär att ni som kund får en utsedd och dedikerad leveransansvarig för de avtalade tjänster som ni köper. SDM leder och fördelar resurser i den grupp av tekniker som utför arbetsuppgifter enligt avtal. Tid debiteras löpande.

 

13.2      Technical Account Manager (TAM)

Tjänsten innebär att ni som kund får en utsedd och dedikerad tekniker som ansvarar för den tekniska lösningen och dess förvaltning. Tjänsten utförs schemalagt 4 timmar per månad (2 timmar varannan vecka). Genomförs tjänsten på plats hos kunden tillkommer avgift för resa och restid.

 

13.3      Operativa avstämningsmöten

Operativa avstämningsmöten enligt IT-mästarens samverkansmodell 4 eller 12 gånger per år.

 

13.4      Strategiska avstämningsmöten

Strategiska avstämningsmöten enligt IT-mästarens samverkansmodell 1 eller 2 gånger per år.

 

 

13.5      Gemensam yta för samverkan

Tjänsten innebär att IT-mästaren sätter upp en gemensam plattform för samverkan där rapporter, samverkanagendor och protokoll delas mellan kunden och IT-mästaren.

 

13.6      Delad systemdokumentation

Tjänsten innebär att IT-mästaren sätter upp en specifik server där IT-mästarens system-dokumentation delas med kunden.

 

 1. 14. Tilläggstjänster Övrigt

 

14.1      Disaster Recovery per server

Tjänsten innebär en imagebackup tas på kundens hela server för snabb återställning vid allvarliga avbrott. Genomförs en gång i veckan, sparas i två veckor

 

14.2      Återläsningstest Disaster Recovery

Tjänsten innebär att IT-mästaren schemalagt genomför återställningstest 4 ggr per år av imagebackup avseende kundens servermiljö.

 

14.3      Kundoperatör i IT-mästarens ärendehanteringssystem

Tjänsten innebär att kundens IT-personal tilldelas behörighet i IT-mästarens ärendehanteringssystem för att själv bli en operatör som kan lösa, eskalera och delegera ärenden tillsammans med IT-mästarens personal.

 

14.4      Delad behörighet på Active Directory

Tjänsten ger kundens IT-personal möjlighet att ha överenskomna administrativa rättigheter i kundens Active Directory.

 

14.5    Domänhantering (per domän)

En verksamhet har som minst alltid en domän (exempelvis itmastaren.se). Domännamnen är till för att människor ska slippa komma ihåg de numeriska IP-adresser som används vid digitalkommunikation. Domänen är central vid driften av en IT-miljö och i tjänsten ingår all hantering och kringtjänster som tex adresspekare (DNS:er) osv.

 

 1. Tilläggstjänster-Onlinebackup

Tjänsten avser backuptagning av er verksamhets information. Från er server eller era servrar hämtas data till IT-mästarens redundanta backupservrar som är belägna i två geografiskt åtskilda driftshallar. Onlinebackup syftar till att skapa en säkrare backuplösning än intern hantering av företagets backup.

 

Normala fall komprimeras data med en faktor mellan 2:1 till 7:1. Vid första backuptillfället (vid uppstart av tjänsten) tas en full backup. Därefter utförs backup på förändrad data. Kunden väljer själv vilken backuprutin som önskas. Gör kunden inte gör något aktivt val installeras en Backup Brons.

För att tjänsten skall fungera måste Internet förbindelse eller direkt förbindelse upprätthållas under backup. Förbindelsen skall ha kapacitet att skicka data med minst 2Mbit/s nedströms. Kundens server måste vara i drift när backup utförs. Det åligger kunden att kontrollera vilka filer och mappar som ingår i backuplösningen. Detta görs genom att kunden kontaktar IT-mästarens Servicedesk.

 

Vid projektets start definieras vilka filer och mappar som skall ingå i backuplösningen. En översyn av vilka mappar och filer som skall ingå bör göras kontinuerligt för att undvika missförstånd. Då kunden själv har möjlighet att förändra vilka mappar och dokument backup tas på kan IT-mästaren endast

ta ansvar för data som har överförts till IT-mästarens backupservrar.

 

Följande Backuppaket finns tillgängliga:

 

              Backup Järn

Full backup tas vid uppstart av tjänsten. Därefter tas en version av backup på förändrad data (flyttade filer, ändrade filer eller raderade filer) varje natt under 14 dagar. En förändrad och borttagen fil kan återläsas fjorton dagar bakåt i tiden. Efter 14 dagar är förändrad data ej möjlig att återläsa.

 

              Backup Brons

Som Backup Järn. Dessutom sparas en veckobackup varje vecka i en månad. En förändrad och borttagen fil kan återläsas en månad bakåt i tiden på veckobasis. Efter en månad är förändrad data ej möjlig att återläsa.

 

              Backup Silver

Som Backup Brons. Dessutom sparas en månadsbackup varje månad i sex månader. En förändrad och borttagen fil kan återläsas sex månader bakåt i tiden på månadsbasis. Efter sex månader är förändrad data ej möjlig att återläsa.

 

              Backup Guld

Som Backup Silver. Dessutom sparas en månadsbackup varje månad i 12 månader. En förändrad och borttagen fil kan återläsas 12 månader bakåt i tiden på månadsbasis. Efter 12 månader är förändrad data ej möjlig att återläsa.

 

              Backup Platinum

Som Backup Guld. Dessutom sparas en årsbackup i sju år per kalenderår. En förändrad och borttagen fil kan återläsas sju år bakåt i tiden på årsbasis. Efter sju år är förändrad data ej möjlig att återläsa.

 

15.1      Prissättning

Månadskostnad för tjänsten är beroende av kundens totala datamängd (komprimerad data på IT-mästarens backupservrar). Prissättningen bygger på en stegvis rabattsats per GB.

 

 

 

15.2      Transaktionsbackup per SQL databas

Tjänsten tar backup av databaser mer frekvent för att möjliggöra återläsning och minimera dataförlust vid avbrott.

 

15.3      Återläsning

IT-mästaren genomför återläsning av data efter beställning från behörig beställare hos Kunden. Kostnaden för återläsning debiteras i enlighet med IT-mästarens till en var tid gällande prislista för återläsning.

 

 

 1. Tilläggstjänster-Datakommunikation

IT-mästaren är en ISP (Internet Service Provider). Vi är alltså en datakommunikationsleverantör i likhet med Telia. Tjänstetillägget avser datakommunikationsaccess eller Internetaccess från kundens lokal till IT-mästarens datacenter.

 

16.1    Guld

Är vårt namn på dedikerade symmetriska punkt-punktförbindelser som alltid håller exakt den angivna hastigheten. Anslutningsavgifter kan eventuellt tillkomma.

 

16.2    Järn

Är namnet på internetanslutningar och punkt-punktförbindelser som är symmetriska men kan variera något i hastighet. Anslutningsavgifter kan eventuellt tillkomma.

 

 1. Tilläggstjänster – Central Dedikerad Internetaccess

         

17.1    All IT-mästarens datakommunikation utgår från våra serverhallar. Tjänstetillägget avser Internetaccess från IT-mästarens datacenters ut på Internet. Någon av bandbredderna måste väljas om inte kunden har tjänsten Central brandväggsfunktion, ansluter mot driftshallen med direktförbindelse/ punkt-punkt/WAN-anslutning.

 

 1. Tilläggstjänster – WiFi som tjänst

I tjänsten ingår hårdvaran för den trådlösa accesspunkten, dess operativsystem samt accesspunktens controllerenhet. Produkterna levereras färdigkonfigurerade för Kundens miljö och uppdateras enligt servicefönster eller efter överenskommelse. Kostnadsfritt utbyte eller reparation av trasig hårdvara ingår i det fasta månadspriset. Controller: Programvaran som styr och övervakar accesspunkterna kallas controller. Gästnät: Gästnätsfunktionalitet är inbyggt, gäster kan anslutas med eller utan nyckel, möjlighet till Hotspot Portal finns.

 

18.1    Accesspunkt – Brons

För den enklare installationen.

Specifikation: 802.11abgn/AC dual-radio

2,4Ghz 3×3 mimo

5Ghz 2×2 mimo

24V PoE adapter inkluderat

 

 

18.2    Accesspunkt – Silver

För bättre prestanda både inomhus och utomhus.

Specifikation: 802.11abgn/AC dual-radio

2,4Ghz 3×3 mimo

5Ghz 3×3 mimo

802.3af PoE kompatibel

 

18.3    Accesspunkt – Guld

För krävande miljöer.

Specifikation: 802.11bgn/AC dual-radio

2,4Ghz 2×2 mimo

5Ghz 2×2 mimo

802.3af PoE kompatibel

 

18.4    Accesspunkt – Platinum

För krävande miljöer och högsta prestanda

Specifikation: 802.11bgn/AC dual-radio, Wave 2

2,4Ghz 3×3 mimo

5Ghz 3×3 mimo

802.3af PoE kompatibel

 

18.5    PoE injector

Strömmatning till accesspunkt Guld & Platinum om PoE+ switch saknas.

 

 1. 19. Tilläggstjänster – LAN som tjänst

 

19.1      Switch – Standard

Managerbar lager 2 switch som rackmonteras för den lite mer krävande nätverksmiljön.

 

19.2      Switch Standard PoE+

Managerbar lager 2 switch som rackmonteras för den lite mer krävande nätverksmiljön. Samtliga portar har PoE+

 

19.3      Switch Light

Managerbar fläktlös lager 2 switch för den lite enklare nätverksmiljön

 

19.4      Switch PoE+ Light

Managerbar tystlåten lager 2 switch för den lite enklare nätverksmiljön. Samtliga portar har PoE+

 

 

Tjänster av engångskaraktär

         Tilläggstjänster av engångskaraktär är ett samlings-begrepp för delar av ett s.k. införandeprojekt (Transition). Dessa delar är kända moment som vi debiterar med fasta priser. Ofta avser de fasta tilläggstjänsterna hela införandeprojektet. Vid de tillfällen då införandeprojektets förutsättningar förändras, eller ny information tillkommer, kan tids-uppskattningen behöva justeras. Vid de tillfällena har IT-mästaren rätt att justera införandeprojektets summa utifrån den extra arbetstid vi fått lägga ner. Debitering för dessa tillkommande arbetsuppgifter sker enbart för faktiskt nedlagd tid.

 

 

 

 

 1. Installation av tjänster

20.1    Grundinstallation av funktionstjänster

         Engångsavgift vid uppsättningen av filservrar, terminalservrar, grundkonfiguration av AD etc.

20.2    Grundinstallation per Dedikerad Kundspecifik Server

         Avgift vid uppsättning per Server Guld enligt 4.1

20.3    Installationsavgift per nätverksskrivare

         Avgift per nätverksskrivare som installeras i TC-miljön. Avgiften gäller även om skrivarna är av samma modell.

20.4    Installationsavgift per standardapplikation

         Avgift per program som installeras i TC-miljön. Med standard menas program som saknar databas.

20.5   Installationsavgift per serverapplikation inkl. databas Avgift per program som kräver databas installeras i TC-miljön. Avgiften gäller installationen av programmet och databasen. Dock ej applikationsleverantörens eventuella arbete.

20.6    Installationsavgift per server vid Co-location

         Avgift per fysisk server som installeras i IT-mästarens datacenter.

20.7    Design av lösning per server (funktions och kundspecifikt)

         Avgift för design av server för att uppnå best practise i kundens lösning.

20.8    Installationsavgift för Backup

         Avgift per kundmiljö för att driftsätta backup.

20.9    Installationsavgift för Transaktionsbackup

         Avgift per kundmiljö för att driftsätta Transaktionsbackup av databaser per databas.

20.10  Grundinstallation av Central brandväggsfunktion

         Avgift per kundmiljö för att driftsätta Central brandväggsfunktion.

20.11  Installationsavgift Internetaccess

         Avgift per etablerad Internetaccess.

20.12  Grundinstallation Dedikerad fysisk brandvägg

         Avgift för grundinstallation per brandvägg

20.13  Installationsavgift per rackplats

         Installation av 1 st 42U fullhöjdsrack för tjänsten Rackplats. Anslutning A/B strömlister samt kabelanslutning datakommunikation.                 

20.14  Konfigurationsavgift per Accesspunkt (Wifi som tjänst)

         Avgift per etablerad Accesspunkt.

20.15  Konfigurationsavgift per Switch (LAN som tjänst)

         Avgift per etablerad Switch.

20.16  Grundinstallation av PC inkl Officepaketet

         Avgiften avser grundinstallation av en PC samt installation av Officepaketet.

20.17  Kundspecifik PC installation/konfiguration

         Avgiften avser en kundspecifik PC installation där vi installerar de kundspecifika applikationerna utifrån kundens behov och önskemål.

20.18  Grundinstallation av en Easy SharePoint paketering

         Avgiften avser grunduppsättning av Easy SharePoint (Intranät, Dokument, CRM, Projekt, HR, Lön eller Facility Management).

20.19  Installation av operatörsroll i Topdesk

         Avgiften avser grunduppsättning av operatörsroll i Topdesk med grundbehörighet som mottagare av ärenden och med möjlighet att stänga ärenden. Ytterligare anpassningar debiteras löpande per halvtimme.

20.20  Installation av delad systemdokumentation

         Avgiften avser grunduppsättning dedikerad server för IT-mästarens systemdokumentationsverktyg Confluence.

 

 1. Uppläggningstjänster

21.1    Uppläggning av användare

         Avgift per ny användare som läggs upp i AD (katalogtjänsten).

21.2    Uppläggning av användare Servicedesk

         Avgift per ny användare som läggs upp i ärendehanteringssystemet.

21.3    Uppläggning av e-postanvändare  (IT-m:s Exchange)

         Avgift per ny användare i IT-mästarens e-post Exchange. Gäller ej e-post i Office 365.   

21.4    Uppläggning av SMS-inloggningsanvändare

         Vid val av 2-partsautentisiering med engångs lösenord per SMS. Användarens mobiltelefon-nummer kopplas mot Active Directory för en smidig och säker inloggning när man är utanför kontoret.

21.5    Uppläggning av Office 365-portal (per domän)

         Avgift för uppläggning (uppstart) per ny Office365-portal.

21.6    Uppläggning av Office 365-användare

         Avgift per ny användare i Office 365. SharePoint i Office 365 har en grundkonfiguration fördefinierat. Anpassningar utöver dessa debiteras löpande.

21.7    Servicedesk Fastpris Support (per användare)

         Avgift för att installera och konfigurera managementprogramvara på klientdatorer. Saknar kund AD eller centralt verktyg för utrullning, sker avgiften på löpande räkning.

 

 1. Överföringstjänster

22.1    Överföring av data per GB

         Vid flytt av data från befintlig IT-miljö till TO-miljön debiteras kunden en avgift per GB, inte tid som annars är brukligt. Debitering per GB ger en exakt och förutsägbar flyttkostnad till skillnad mot tidsdebitering.

22.2    Överföring av e-post per konto

         Innefattar flytt av e-postklient till ny e-postklient i IT-m:s Exchange eller Office 365, (PST-fil flyttas).

22.3    Flytt av domänhanteringstjänst (per domän)

         Avgift för administrativa förändringar av domänägare samt byte av DNS-server (adresspekare).

 

 1. Framtagningstjänster

23.1    Framtagning av Disaster Recovery Plan

         Fast avgift för att ta fram en kundspecifik Disaster Recovery Plan.

23.2    Framtagning av IT-policy

         Fast avgift för att ta fram en kundspecifik IT-policy.

23.3    Inventering av kundmiljö

         Avgift för inventering av kundmiljö per fysisk site.

23.4    Framtagning av Projektplan

         Fast avgift för att ta fram en Projektplan.

23.5    Framtagning av Riskanalys

         Fast avgift för att ta fram en Riskanalys.

23.6    Framtagning av Projektkontrakt

         Fast avgift för att ta fram ett Projektkontrakt.

23.7    Framtagning av användarguider, per guide

         Fast avgift för ta fram användarguider, per guide.

 

 

 1. Utbildning

24.1    Utbildning per halvdag

         I samband med införandet av TO kan det i vissa fall vara lämpligt att schemalägga utbildning i den nya IT-miljöns möjligheter. I organisationer med stor geografisk spridning utbildas ett antal ”super-users” från respektive plats snarare än samtliga användare.

 

 1. Övrigt

25.1    SAT och POC

         Fast avgift att etablera och genomföra System Acceptance Test samt Proof of concept.

25.2    Etablering av pilot

         Fast avgift för att etablera och genomföra pilot (test med kund) av projektet.

25.3    Early life support per site per dag

         Avgift för support på plats dagen efter genomförd migrering.

25.4    Fysiskt uppstartsmöte med kund

         Fast avgift för genomfört uppstartsmöte med kund, hos kunden eller hos IT-mästaren.

25.5    Fysiskt avslutningsmöte med kund och slutrapport

         Fast avgift för genomfört avslutningsmöte med kund, hos kunden eller hos IT-mästaren, inkl överlämning av projektslutrapport.

25.6    Projektledning för införandeprojektet (per användare)

         Under hela införandet står IT-mästaren för projektledning. Priset för projektledning beror på omfattningen av projektet. Priset är en tidsuppskattning för arbete som utförs på löpande räkning och ska inte betraktas som ett fast pris. Om uppdraget förändras, eller ny information tillkommer, kan tidsuppskattningen behöva justeras. Debitering sker enbart för faktiskt nerlagd tid.

 

 

 1. Fastpris Transitionsprojekt

26.1    Fastpris Transitionsprojekt Liten

         Fast avgift för små projekt där projektplanen och projektkontrakt bygger på väldefinierade moment.

26.2    Fastpris Transitionsprojekt Mellan

         Fast avgift för mellan projekt där projektplanen och projektkontrakt bygger på väldefinierade moment.

26.3    Fastpris Transitionsprojekt Stor

         Fast avgift för stora projekt där projektplanen och projektkontrakt bygger på väldefinierade moment.

 

 

ÖVRIGT

              Service, underhåll och utveckling av
driftplattformen

IT-mästaren har underhållsfönster enligt schema varje månad mellan 19:00 – 06:00. Vid månads-underhållen sker installation, uppgradering och patchning av operativsystem och andra system-program som kan påverka den dagliga verk-samheten. Central system och hårdvara uppdateras kontinuerligt med nödvändiga patchar för att plattformen alltid skall vara fullt uppdaterad. Löpande underhåll avser uppdateringar och uppgraderingar som inte berör flera service-komponenter och som kan utföras utan att den dagliga verksamheten påverkas. Detta sker enligt Change Management process och i samråd med våra systemleverantörer och partners för att säkerställa funktionalitet och kvalitet. Större uppgraderingar som avser till exempel versionsbyten av operativsystem och program samt införandet av nya funktioner/tjänster, betraktas som separata projekt och ingår ej som standard.

 

 

Systemdrift

Infrastrukturen för tjänsten Total Cloud är placerad i IT-mästarens tre datacenter som kommunicerar med varandra och erbjuder en mängd faciliteter för högsta säkerhet, redundans och tillgänglighet. T.ex., Skalskydd för passersystem, precisionskyla för konstant temperatur och luftfuktighet, larm vid avvikelser, UPS och reservkraft i form av dieselaggregat, brandskydd bestående av rökdetektorer, etc. IT-mästaren ansvarar även för att säkerställa behovet av infrastrukturhårdvara för att leverera tillgänglighet i enlighet med överenskomna funktioner och avtalade SLA:er (servicenivåer).

 

Felanalys och felavhjälpande åtgärder

Felavhjälpande åtgärder syftar till att återställa åtagandet till avtalad funktion efter en störning. Åtgärdsaktiviteten påbörjas omgående vid fel inom avtalad tid för åtagandet. Datacenter och IT-mästarens datanät övervakas kontinuerligt. Standardmässigt övervakas hårdvara samt kritiska tjänster på maskiner i serverhallen, men även tillgängligheten på förbindelser i IT-mästarens datanät övervakas. Larm från övervakning genererar en incident som åtgärdas snarast möjligt.

 

Antivirus och brandväggsskydd

IT-mästaren ser till att samtliga i tjänsten definierade system har erforderligt virusskydd, samt att de är uppdaterade. Virusskydd för klienter ingår ej i standard, men finns som tillval enligt IT-mästarens prislista. Vid avrop av denna tjänst sker uppdateringar automatiskt på klienterna. IT-mästarens plattform har en redundant brand-väggsfunktion med dubbla brandväggsenheter med en mycket hög kapacitet och säkerhet. Tjänsten omfattar bl.a. logghantering, uppgraderingar och säkerhets­kopieringar av konfigurationen.

 

          Verksamhetsprogram och Databaser

Tjänsten omfattar daglig drift och förvaltning av överenskomna program och funktioner beskrivna i orderformuläret. Förutom de aktiviteter som beskrivs under punkt 2 (se ovan), så utför IT-mästaren ett flertal aktiviteter för att säkerställa tillgängligheten till programmen. Funktionstest och kapacitetskontroll är moment som ingår. IT-mästaren håller även kontinuerlig dialog med applikations­leverantörerna för att kunna planera eventuella uppdate­ringar och uppgraderingar i applikationen. Uppgraderingar av kundens verksamhetssystem ingår ej i tjänsten. Större uppgraderingar som kräver nyinvesteringar av infra­struktur ingår ej i tjänsten.

 

IT-mästaren kan ej ta ansvar för fel och buggar som genereras i applikationen. IT-mästaren kan inte heller ta ansvar för fel som åstadkommits av tredje part genom exempelvis uppgradering eller annan förändring.

 

         Nya program

Program som ej finns att tillgå i IT-mästarens standardsortiment kan beställas som tillval och biläggas till orderformuläret. För att ej riskera eventuella applikationsfel samt konflikter med övriga system, så skall alla nya program genomgå IT-mästarens certifieringsprocess.

 

 

              Anslutning till Total Cloud

 

              Anslutning genom IT-mästarens Bredbandstjänster

Med hjälp av IT-mästarens bredbandstjänster kan vi erbjuda en komplett anslutning där vi innefattar kommunikation och utrustning som krävs för att användaren skall få tillgång till program i Total Cloud. IT-mästaren övervakar aktiv utrustning och kommunikationslänkar samt säkerställer bandbredden. Anslutningen mellan IT-mästaren och kunden sker med koppar eller fiberkabel. Anslutningsförbindelserna är symmetriska, dvs samma hastighet uppströms som nedströms, och levereras med 2Mbit upp till 1Gbit. Fördelen att ansluta sig i IT-mästarens nät är att man oftast kommer åt sina program även om/när Internet inte fungerar.

 

         Anslutning via Internet

         IT-mästaren erbjuder användarna att ansluta sig till Total Cloud över Internet. Verifiering av kunden sker med hjälp av certifikat. Därefter startas programmen över en krypterad tunnel mot IT-mästarens Total Cloud.

        

Inloggning via Internet med säkerhetskod

         IT-mästaren erbjuder användarna som har tillgång till Internet att ansluta sig till Total Cloud med säkerhetskod som genereras från användarens mobiltelefon. Tjänsten ger en utökad säkerhet och rekommenderas vid anslutning hemifrån eller på resande fot.

 

 

         Generella avgränsningar

 

Lokal utrustning

Lokal utrustning och lokalt lagrade programvaror och data är kundens eget ansvar om inget annat

avtalats. Den utrustning kunden behöver lokalt är följande:

 

              Klienter (PC)

Total Clound stöds av i stort sett samtliga klienttyper med Microsoft operativsystem, Apples operativ-system eller Linux operativsystem. Klienten skall ha ett nätverkskort för uppkoppling mot den centrala miljön.

 

              Tunna Klienter

Total Cloud stödjer tunna klienter. Full funktionalitet är dock beroende på klientmodell. Kontakta IT-mästaren för rekommendation av modell för tunn klient.

 

         Grafikkrävande programvaror

De allra flesta serverbaserade programvaror fungerar utmärkt i Total Cloud. Det finns dock en begränsning med grafikkrävande programvaror. Sådana programvaror kan vara avancerade bildprogramvaror såsom CAD/CAM. IT-mästaren behöver testa dessa programvaror innan fullgod kvalité kan utlovas.

 

              Lokala programvaror

De allra flesta lokalt installerade programvaror fungerar utmärkt i Total Cloud. Sådana programvaror kan vara certifikat för inloggning på Internetbank, skatteverket, etc. IT-mästaren behöver testa dessa programvaror innan fullgod kvalité kan utlovas.

 

         Nätverksskrivare

De allra flesta skrivarmodeller fungerar i Total Cloud med vissa undantag. Detta styrs av skrivartillverkarens drivrutin och om drivrutinen är certifierad. IT-mästaren testar kontinuerligt skrivarmodeller och lämpliga drivrutiner som fungerar i Total Cloud. Kunden kan på begäran låta IT-mästaren testa nya skrivarmodeller och drivrutiner. Införande av nya skrivarmodeller kan kräva ändringar i centrala system, varför införande av nya skrivare ska hanteras enligt IT-mästarens utvecklingsprocess.

              Övrig periferiutrustning

Lokal periferiutrustning såsom bordsskrivare, scanner, etc. fungerar vanligen i den centrala miljön. Funktionaliteten kan dock vara begränsad och beroende av modell och drivrutin. IT-mästaren testar periferiutrustning på begäran. Lokala skrivare till tunn klient rekommenderas ej.

 

              Lokalt nätverk

För att tjänsten ska fungera tillfredställande rekommenderas ett fysiskt nätverk av typ Kategori 5 eller bättre. Trådlösa nätverk kan medföra vissa begränsningar och kvalitetsproblem i tjänsten.

Önskas trådlösa nätverk rekommenderas därför utvärdering och kvalitetssäkring av IT-mästaren. IT-mästaren kan utföra validering av lokalt nätverk enligt prislista.

 

              Internet

         Oavsett val av anslutning mot Total Cloud kan IT-mästaren ej ansvara för eventuella kommunikationsavbrott som ligger utanför vår kontroll.

 

              Programvaror

         IT-mästaren ansvarar ej för fel eller buggar i programvaror som levereras av tredje part.

 

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att ha giltig licens och giltigt supportavtal för sina specifika programvaror. Supportavtalet skall omfatta uppdateringar och installationssupport.

IT-mästaren ansvarar ej för eventuella fel som uppstår på grund av att kunden inte fullföljer sin del i dessa avtal och dess bilagor.