Stäng
Skalbart

Total Cloud är en bundling av alla de delar som krävs för att få en organisations IT-miljö att fungera. Publika molntjänster, privata molntjänster, licenser, säkerhetstjänster, applikationstjänster, kommunikationsverktyg, etc allt kan ökas eller minskas efter behov, - dagligen eller månadsvis. Kostnaden för verksamhetens IT-drift per månad, per år eller per IT-användare kan lätt beräknas. Väljer man tjänsten Service Desk komplett kommer dessutom all incidenthantering ingå i Total Cloud. Effekten blir att "- en IT-användare inte kan generera en oförutsedd kostnad".

One Stop Support

Med Total Cloud är IT-mästarens ServiceDesk är kontaktytan för alla IT-tjänster. Även för publika molntjänster (Office 365, Google Docs etc) och andra tredjepartstjänster är IT-mästarens ServiceDesk "single point of contact". IT-användarnas möjlighet att få snabb och bra IT-support är viktigt för alla verksamheter. En kontaktväg, oavsett vilket program, molntjänst, nätverkskomponent eller server som krånglar, är enda sättet att ge effektiv support.

Med Total Cloud hanterar vår supportorganisation hela IT-miljön. Vi kan dessutom göra det till fast pris, -även för tredjepartsleverantörers molntjänster.

Framtidsanpassad

Förändringstakten inom IT är snabb! Men Total Cloud ger stora möjligheter att förändra IT-miljöns innehåll efter tid. Total Cloud fungerar, något förenklat ,som en lång prislista på tjänster som på sista raden summeras till ett månadspris. Kunden kan inom ramarna för Total Cloud minska och öka antal, men även ändra även tekniska lösningar.

Behovet av ständig utveckling tekniskt och funktionellt är lika stort i en molnbaserad IT-miljö som Total Cloud, som i en egen förvaltad IT-plattform. Men med den skillnaden att anpassningsmöjligheterna är större i Total Cloud. Med Total Cloud följer rutiner och processer för samverkan, vilket är avgörande för att IT-miljön fortsatt skall vara framtidsanpassad.

Stäng

á la carte

Fyll i formuläret nedan om du vill skräddarsy ett 
tjänstepaket som passar just dig!

Sök | Support | Kundportal |
Tack! Filen laddas nu ned.

HUR MÅNGA IT-ANVÄNDARE ÄR NI?

Bronspaket
595 SEK
användare / månad
Max 300 users
 • Publika molntjänster
 • Support där allt ingår
 • Obegränsad datalagring
 • Intranät
 • Dokumenthatering i molnet
 • Fast pris per månad
 • Enkelhet att budgetera IT
 • Flexibla tillval
Vill och kan arbeta enbart i publika molntjänster. Okomplex IT-miljö. Typisk kund är utvecklingsbolag inom IT, start-ups, konsultbolag.
Silverpaket
1495 SEK
användare / månad
Max 300 users
 • Privata + Publika molntjänster
 • Molndistribution alla program
 • Utökade säkerhetstjänster
 • Drift <7 program
 • Skrivarfunktionalitet
 • Samverkansmöten
 • Dedikerad teknisk kontaktperson
Vill modernisera IT. Vill arbeta i molnet. Okomplex-normalkomplex IT-miljö. Har <7 egna program. Typisk kund tillverkande bolag, retail. Bolag med lite längre IT-arv.
Guldpaket
1775 SEK
användare / månad
Min 5 users
 • Avancerad molndistribution av program
 • Helgsupport
 • Drift <10 program
 • Senior teknisk kontaktperson
 • Extra säkerhetsfunktioner
 • Fler samverkansmöten
Vill modernisera och effektivisera IT. Vill vara mobila. Normalkomplex-komplex IT-miljö. Högre krav på säkerhet. Har <10 egna program. Typisk kund vård/omsorg, kommunalt bolag, mindre koncern. Bolag med längre IT-arv.
Platinapaket
0 SEK
användare / månad
Min 20 users
 • Drift <20 program
 • Support 24/7/365
 • Högsta säkerhet
Vill modernisera och effektivisera IT. Vill sänka IT-kostnader. Komplex IT-miljö. Höga säkerhetskrav. Har <20 egna program. Stort antal databaser. Typisk kund offentlig myndighet, större fastighetsbolag, finans. Bolag med långt IT-arv.
Användare: 1
Total: 0 SEK
Total månadskostnad, exkl. moms.

Vill du skräddarsy ett tjänstepaket istället?
Kontakta oss så diskuterar vi vad som blir bäst för dig!

Jämför tjänstepaket

 
Bronspaket
Silverpaket
Guldpaket
Platinumpaket
Identitetshantering
Varje IT-användare, och i vissa fall även funktioner, tar ett användarkonto i anspråk. Varje användarkonto kräver en användarlicens. Alla konton hanteras i ett dedikerat Active Directory (AD).
Katalogtjänst (Active Directory)
Tjänsten integrerar ditt lokala AD hos IT-mästaren med Azure Active Directory. Det möjliggör en gemensam identitet för Office 365, inloggning på din dator och inloggning till företagets affärs-applikationer. Med tjänsten erbjuds enkel single sign-on.
Koppling av AD till Azure AD
Office
Varje användare får tillgång till att installera Office på upp till fem enheter. Office inkluderar vanliga kontorsprogram såsom Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Programmet laddas enkelt ner via Office365 portalen av användaren själv.
Officepaketet
Varje användare får tillgång till att installera Office på upp till fem enheter. Office inkluderar vanliga kontorsprogram såsom Outlook, Word, Excel, PowerPoint. I Pro Plus ingår även Access. Programmet laddas enkelt ner via Office365 portalen av användaren själv.
Office Pro Plus inklusive Access
 
 
E-post
Varje användare ges tillgång till en egen E-post postlåda. Tjänsten synkroniserar e-post, kalendrar och kontaktinformation på alla dina enheter i realtid. Det innebär att din information alltid är uppdaterad, oavsett vilken enhet du använder. Med delade kalendrar kan användarna se när andra är lediga eller upptagna. Schemaläggningen har aldrig gått smidigare. Oavsett var medarbetarna befinner sig.
E-post med 50 GB i postlåda
Tjänsten innehåller arkiveringsfunktioner för juridisk spårning och regelefterlevnad, samt funktionen eDiscovery som används för att identifiera, bevara och analysera data inom företaget.
Lagring av E-post i lokalt arkiv
 
 
Lagring
G:\ är en gemensam mapp på filservern dit alla användarkonton normalt har behörighet att spara och redigera filer. Rättigheter kan styras till olika mappar. H:\ ger användaren en personlig mapp på en filserver som är personlig och avsedd för privat filer som inte skall delas med andra i organisationen.
Filserver (G:\ + H:\)
 
Finns som tillägg
En samlad plats för alla dina arbetsfiler. Skapa, ladda upp och redigera filer från skrivbordet, dina favoritwebbläsare eller mobila enheter. Synkronisera med din PC eller Mac för bekväm åtkomst när du saknar Internetuppkoppling.
1 TB privat fillagring
I vår nätverksanslutna värld är inte fildelningen begränsad till företaget. Men oavsett om den sker inom eller utanför företaget är det du som bestämmer vem som får visa eller redigera varje fil. Och du kan skapa, redigera och granska filer tillsammans med andra i stället för att skicka runt dem, och därmed spara tid. Du behöver inte mejla runt dokument och fundera över vilken version som är den senaste. Du lägger enkelt till, svarar på och spårar kommentarer och statusuppdateringar i samma dokumentversion.
Gemensam lagring
Användarna får obegränsat lagring för privata filer.
Obegränsad privat lagring
 
 
Med Easy Document skapar IT-mästaren en förenklad och bättre plattform för Dokumenthantering. Plattformen har fokus på användarvänlighet och igenkänning med traditionell filserver. Tanken med tjänsten är att göra det ”enkelt” att börja använda ”Gemensam lagring för att dela information inom företaget och/eller externt”.
Easy Document (Grundpaketeringen)
Mobilitet
Det är enkelt att mötas och kommunicera online var du än befinner dig, på den enhet som passar bäst. Ingen restid, inga reskostnader. Du får mer gjort och dina projekt håller sig inom budgeten. Delta i möten var du än befinner dig, på kontoret, ute på vägen eller hos en kund eller leverantör? Videomöten kan genomföras snabbt och enkelt. Och det är ett effektivt sätt att göra affärer. Boka online-möten i förväg med Outlook-integrering – eller ta ett improviserat möte med en personlig länk som enkelt ansluter deltagarna till mötet.
Skype videokonferenser
Tillgång till dina vanliga Office-applikationer på surfplattor och telefoner för maximal mobilitet.
Office-appar på surfplattor och telefoner
 
 
Du kan även skicka ett röstmeddelande eller en video i dina online-möten. Förbättra dina möten på tu man hand. Ring via datorn till andra Skype för företag- och Skype-användare inom organisationen, eller till andra organisationer där man använder Skype för företag och Skype.
Stöd för röstmeddelanden
 
 
Med Easy Intranet skapar IT-mästaren en förenklad och bättre plattform för att dela information på ett intranät för er organisation. Plattformen har fokus på användarvänlighet och tillgång till företagets ”anslagstavla” oavsett vart och från vilken enhet man ansluter.
Easy Intranet (Grundpaketeringen)
Säkerhet
Användarna ges tillgång till din IT miljö säkert genom att använda 2-faktors inloggning. Vidare tas avancerade säkerhetsrapporter ut, hjälper dig att identifiera hot mot lokalt data och identifierar osäkra molntjänster samt osäker datahantering i ditt företag.
Säkrar ingången till ditt företag
 
Skydda data handlar om att upptäcka dataläckage, intelligent klassning av data. Förse data med kryptering, spårbarhet och möjlighet att återkalla dina dokument. Ha kontroll på vart ditt data får öppnas och monitorera alla delade filer för eventuellt dataläckage.
Säkrar företagets data
 
Reglerad access till dina mobila enheter så du kan styra hur användare kan logga in, enhets- och applikationskryptering. Begränsa möjlighet att “spara som, kopiera och klistra in” samt fjärradera enhet eller applikation.
Säkrar företagets mobila enheter och datorer
 
Låter dina användare ha ett konto och lösenord till alla företagets applikationer.
Konto och lösenord till företagets applikationer
 
Undvik risk för obehörig åtkomst med kontrollpolicyer för applikationsåtkomst som bygger på plats, dess känslighet och enhetstillstånd. Skydda er mot intrång och se till att endast betrodda användare har åtkomst till rätt innehåll.
Risk- och villkorsbaserad åtkomst till företagets IT-system
 
 
Med hjälp av policyer klassificeras och etiketteras data vid skapandet baserat på källa, sammanhang och innehåll. Klassificeringen med informations-skyddet kan vara helautomatisk, användarstyrd eller baserad på rekommendationer.
Intelligent automatisk klassificering och kryptering
 
 
Identifieringsverktyg samlar in information från brandväggar och proxyservrar för att få information om vilka applikationer som används – över 13 000 applikationer kan identifieras – för att utvärdera risker. Det räcker inte att godkänna applikationer för att hantera säkerhetsproblemen med molnet. Du måste ha kontroll över dem. Ange policyer för allt från datadelning till skydd mot dataförlust och tillämpa dem direkt på dina molnapplikationer.
Kontroll och skydd av företagets molnapplikationer
 
 
Tjänsten innehåller arkiveringsfunktioner för juridisk spårning och regelefterlevnad, samt funktionen eDiscovery som används för att identifiera, bevara och analysera data inom företaget.
Långtidsarkivering av företagets e-post
 
 
Klassificera data baserat på känslighet och lägg till etiketter – manuellt eller automatiskt. Kryptera känsliga data och ange användningsrättigheter vid behov. Kontrollerna för klassificering och skydd av data är integrerade i Microsoft Office och vanliga applikationer, så att de data du arbetar med kan skyddas med ett klick. Användarna får hjälp att fatta rätt beslut genom integrerade aviseringar om exempelvis rekommenderad klassificering. Med Detaljerad spårning och rapportering ser du vad som händer med dina delade data för att få bättre kontroll över dem.
Avancerad rättighetshantering, skydd mot dataförlust och kryptering
 
 
Förhöjd säkerhet på inkommande e-post. Alla inkommande bilagor och länkar öppnas automatiskt i en detonationskammare i molnet och inte lokalt på användarens dator för att förhindra att virus smittar den lokala datorn och/eller företagets nätverk.
Skyddar företagets inkommande e-post
Finns som tillägg
Förhöjd säkerhet för analys av molnsäkerhet. Bearbetar data från Windows 10 slutpunkterna i kombination med historiska data och Microsofts breda datalager för att upptäcka onormala beteenden, fientlig teknik och likhet med kända angrepp. Tjänsten körs på Microsofts skalbara stordataplattform. I den används en kombination av indikatorer för angrepp (IOA), allmänna analyser och maskininlärningsregler samt indikatorer för kompromettering (IOC) som inhämtats från tidigare angrepp. Kräver Windows Enterprise som operativsystem på era datorer.
Skydda mot avancerade cyberhot
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Skyddar din e-post i realtid mot okända och sofistikerade attacker såsom krypteringsvirus.
Advanced Threat Protection
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Support
I IT-mästarens supportportal kan alla användare registrera, följa och kommunicera i sina pågående supportärenden samt ta del av självhjälp i form av kunskapsdatabas och instruktioner. Behörig(a) beställare i företaget kan se ärende på tvärs av samtliga anställda, ta ut uppföljningsrapporter samt beställa ytterligare tjänster och produkter (såsom datorer och användare) .
Supportportal
IT-mästarens Servicedesk hanterar alla typer av IT-relaterade frågor. Servicedesken agerar ”ägare” för varje problem eller annan typ av ärende tills ärendet är åtgärdat och återrapporterat till användaren. IT-mästaren ansvarar även för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de är åtgärdade. Åtagandet omfattar alla typer av incidenter som hör till tjänsten men även incidenter som rör de fysiska datorerna samt externa molntjänster specificerade i avtalet. IT-mästarens system kontrollerar även regelbundet klientens välmående och omfattar ett antal för-definierade bevakningsområden som övervakas kontinuerligt såsom Diskutrymme, Processor-aktivitet, Minnesutnyttjande, Antivirus och Patchnivå. Varje klient får ett fördefinierat hälsoprogram som proaktivt minimerar risken att problem inträffar med datorn. All Microsoft mjukvara samt de mest vanligt förekommande 3:e parts programvaror (såsom Firefox, Google Chrome, Adobe reader, Flash, Java etc.) uppdateras med uppdateringar regelbundet för ökad säkerhet.
Obegränsad användarsupport vardagar 07:00 -18:00
Med tjänsten har användarna möjlighet att ringa in och få hjälp även under helgen på samma sätt som om det vore vardag. Tjänsten inkluderar inte storhelg.
Obegränsad användarsupport lör-sön 08:00-17:00
 
 
Server och applikationsdrift
I tjänsten ingår det support, drift, underhåll, övervakning och server resurser för applikationsdrift för kundunika applikationer. Dessa applikationer kan vara en mix av applikationer som driftas hos IT-mästaren och externa molntjänster. Vid drift av större affärssystem/ERP system räknas varje modul som en applikation. Programspecifika licenser samt underliggande databaslicenser är inte inkluderat. Företaget måste ha giltigt supportavtal med programvarutillverkaren eller dess återförsäljare. Ytterligare applikationer finns som option. Dessa applikationer kan vara en mix av applikationer som driftas hos IT-mästaren och externa molntjänster. Vid drift av större affärssystem/ERP system räknas varje modul som en applikation. Programspecifika licenser samt underliggande databaslicenser är inte inkluderat. Företaget måste ha giltigt supportavtal med programvarutillverkaren eller dess återförsäljare. Ytterligare applikationer finns som option.
Upp till x kundunika applikationer
 
7
10
20
Om företaget har fler än angivna applikationer som avtalet inkluderar kan drift av ytterligare applikationer adderas till avtalet.
Ytterligare applikationer
 
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Vissa applikationer och databaser kräver installation på egna serverar. I IT-mästarens åtagande för att drifta antalet applikationer i avtalet ingår nödvändig serverkapacitet för att applikationerna skall fungera tillfredställande.
Virtuell Server
 
Företagets servrar skyddas av IT-mästarens centralt managerade antivirus. Centralt managerade antivirus ger förenklad administration.
Antivirus
 
I tjänsten ingår skrivarserver. Alla användare kan, om man så önskar, skriva ut mot alla nätverksskrivare. Varje skrivares drivrutiner måste vara installerade på skrivarservern.
Central skrivarfunktion
 
I tjänsten ingår en central Internetaccess samt en central brandvägg.
Central Internetaccess och brandvägg
 
I tjänsten ingår ett schemalagt underhåll och optimering av kundens databasserver. Tjänsten ger en bättre användarupplevelse och ett korrekt resurs-utnyttjande av servern.
Databasunderhåll
 
Finns som tillägg
I drift av server ingår löpande underhåll i form av nödvändiga uppdateringar och åtgärder på systemets grundfunktioner. Systemets grundfunktioner innefattar den fysiska eller virtuella datorn, dess operativsystem och andra systemprogram.
Löpande underhåll
 
Med tjänsten genomför IT-mästaren en automatisk uppdatering av kundens server under den schemalagda tiden för servicefönster.
Automatisk patching
 
Med tjänsten genomför IT-mästaren en automatisk uppdatering av kundens server under den schemalagda tiden för servicefönster.
Manuell patching
 
 
Finns som tillägg
IT-mästaren genomför funktionstest i enlighet med fastställt testprotokoll.
Funktionstest efter patching
 
 
Finns som tillägg
IT-mästaren distribuerar testprotokoll enligt överenskommet sätt och mottagare.
Utskick av testprotokoll
 
 
Finns som tillägg
SLA
Med tjänsten får ni IT-mästarens standard SLA för snabb respons och åtgärdstid.
SLA BAS
Med tjänsten får ni en förbättrad respons och åtgärdstid samt högre garanterad tillgänglighet för hela er driftmiljö. Detaljerade respons och åtgärdstider framgår av avtalets SLA-bilaga.
SLA Utökad
 
 
Med tjänsten innebär det att IT-mästaren mäter tillgänglighet och jobbar med felanmälningar och ärenden vardagar 07:00-18:00.
Server och applikationsdrift vardagar 07:00 - 18:00
 
Med tjänsten innebär det att IT-mästaren mäter tillgänglighet och jobbar med felanmälningar och ärenden 24/7/365.
Server och applikationsdrift dygnet runt
 
 
Finns som tillägg
Applikationsdistribution
Företaget får fritt själva välja distributionssätt som passar bäst. Antingen via ”Molnaccess av era applikationer (Avancerad/Standard)” eller via ”klient/server”.
Valfri distribution
 
 
 
Med tjänsten får användarna tillgång till företagets affärsprogram via internet från vilken enhet som helst. Tjänsten baserar sig på Citrix teknologi, och levereras som ett fjärrskrivbord eller publicerade program. Tjänsten levereras med IT-mästarens SLA utökad för högsta tillgänglighet. Alternativet avancerad används som regel när företaget har utmaningar runt sin skrivar-hantering och/eller låg bandbredd.
Molnaccess av era applikationer (Avancerad)
 
 
Med tjänsten får användarna tillgång till företagets affärsprogram via internet från vilken enhet som helst. Tjänsten baserar sig på Microsoft teknologi, och levereras som ett fjärrskrivbord eller publicerade program. Tjänsten levereras med IT-mästarens SLA utökad för högsta tillgänglighet.
Molnaccess av era applikationer (Standard)
 
 
Med tjänsten får användarna tillgång till företagets affärsprogram genom säker förbindelse mellan dator och program. Tjänsten passar bra om företaget har bra bandbredd och få applikationer som skall installeras lokalt på enheterna.
Klient/Server
 
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Backup
Full backup tas vid uppstart av tjänsten. Därefter tas en version av backup på förändrade data (flyttade filer, ändrade filer eller raderade filer) varje natt under 14 dagar. Dessutom sparas en veckobackup varje vecka i en månad. En förändrad och borttagen fil kan återläsas en månad bakåt i tiden på veckobasis. Efter en månad är förändrad data ej möjlig att återläsa.
Daglig backup (Standard)
Finns som tillägg
Full backup tas vid uppstart av tjänsten. Därefter tas en version av backup på förändrade data (flyttade filer, ändrade filer eller raderade filer) varje natt under 14 dagar. Dessutom sparas en veckobackup varje vecka i en månad. Dessutom sparas en månadsbackup varje månad i 12 månader samt en årsbackup i sju år per kalenderår. En förändrad och borttagen fil kan återläsas 12 månader bakåt i tiden på månadsbasis. En förändrad och borttagen fil kan även återläsas sju år bakåt i tiden på årsbasis. Efter sju år är förändrad data ej möjlig att återläsa. Kunden kan själv anpassa backup schema utifrån verksamhetens behov. Men ovan är max nivåer.
Daglig backup (Anpassad)
 
 
Tjänsten innebär en imagebackup tas på kundens hela servermiljö hos IT-mästaren för snabb återställning vid allvarliga avbrott. Genomförs en gång i veckan, sparas i två veckor
Disaster recovery
 
 
Tjänsten innebär att IT-mästaren schemalagt genomför återställningstest 2 ggr per år av imagebackup avseende kundens servermiljö.
Test av Disaster recovery 2 gånger per år
 
 
 
Tjänsten innebär att IT-mästaren schemalagt genomför återställningstest 4 ggr per år av imagebackup avseende kundens servermiljö.
Test av Disaster recovery 4 gång per år
 
 
Finns som tillägg
Klient
Användaren får tillgång till senaste version av Windows Enterprise (E5) med den högsta inbyggda säkerheten och stöd för mobilitet.
Windows 10 Enterprise
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Med tjänsten erbjuder IT-mästaren er ett utbud av datorer och tillbehör som smidigt kan köpas som en tjänst under 36 månader. Beställningen sker genom Självserviceportalen.
PC som funktion
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Företagets enheter skyddas av IT-mästarens centralt managerade antivirus. Centralt managerade antivirus ger förenklad administration.
Antivirus
Finns som tillägg
Samverkan
IT-mästaren tar i samråd med företaget fram en specifik IT-policy.
IT-policy
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
IT-mästaren tar i samråd med företaget fram en Disaster Recovery Plan.
Disaster Recovery Plan
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
IT-mästaren tar i samråd med företaget fram en specifik Disaster Recovery Plan.
Business Continuity Plan
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Tjänsten innebär att ni som kund får en utsedd och dedikerad tekniker som ansvarar för den tekniska lösningen och dess förvaltning. TAM Junior innebär att personen har mer än 5 års erfarenhet.
TAM junior
Finns som tillägg
 
 
Tjänsten innebär att ni som kund får en utsedd och dedikerad tekniker som ansvarar för den tekniska lösningen och dess förvaltning. TAM Senior innebär att personen har mer än 10 års erfarenhet.
TAM senior
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Tjänsten innebär att ni som kund får en utsedd och dedikerad leveransansvarig för de avtalade tjänster som ni köper. SDM leder och fördelar resurser i den grupp av tekniker som utför arbetsuppgifter enligt avtal.
SDM
 
 
Finns som tillägg
Operativa avstämningsmöten enligt IT-mästarens samverkansmodell 2 gånger per år.
Operativa avstämningsmöte 2 gånger per år
Finns som tillägg
 
 
Operativa avstämningsmöten enligt IT-mästarens samverkansmodell 4 gånger per år.
Operativa avstämningsmöte 4 gånger per år
Finns som tillägg
Finns som tillägg
 
Operativa avstämningsmöten enligt IT-mästarens samverkansmodell 12 gånger per år.
Operativa avstämningsmöte 12 gånger per år
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Strategiskt avstämningsmöte enligt IT-mästarens samverkansmodell 1 gång per år.
Strategiskt avstämningsmöte 1 gång per år
Finns som tillägg
Finns som tillägg
Finns som tillägg

Jag är intresserad!

Kontakta oss om du har funderingar eller vill
komma in och prata lite över en kopp kaffe