Offert Direkt

Beräkna den totala kostnaden för din IT-drift

När du tecknar tjänsten Total Outsourcing, för outsourcing av din IT-drift, betalar du per användare, kort och gott. Och skulle någon börja eller sluta är det bara att lägga till eller dra ifrån. Tjänsten syftar till att inkludera dn totala kostnaden för din IT-drift. Fyll i uppgifterna och få en uppskattning om vad IT-driften kostar att köpa som en skalbar, avtalad tjänst åtkomlig överallt i världen.

Användare

Hur många IT-användare är ni?
Användarkonto inklusive licens
Ett användarkonto är en unik inloggning i Active Directory (katalogtjänsten). Varje IT-användare, eller i vissa fall även funktioner, tar ett användarkonto i anspråk. Varje användarkonto kräver en Windows licens.
Stäng
Hur många nätverksskrivare har ni?
Central skrivarfunktion (per skrivare)
I tjänsten Total Outsourcing ingår skrivarserver. Alla användare kan, om man så önskar, skriva ut mot alla nätverksskrivare. Varje skrivares drivrutiner måste vara installerade på skrivarservern.
Stäng
Hur många standardprogram använder ni?
Ex. Yammer, Grindstone, Adobe Acrobat Pro
Avser drift av valfria kundspecifika standardapplikationer. Standardapplikationer är program som kunden tecknat licens för (alltså ej hyrlicens via IT-mästaren) och driftas i Total Outsourcingtjänsten av IT-mästaren. En standardapplikation har INTE en databas. Antalet personer som använder applikationen är inte relevant.
Stäng
Hur många program med databas använder ni?
Ex. Affärssys. som Visma, tidsredovisningsprogram
Avser drift av valfri kundspecifik serverapplikation inklusive databas. Är program som kunden tecknat licens för (alltså ej hyrlicens via IT-mästaren för applikationen) och driftas i Total Outsourcing-tjänsten av IT-mästaren. Antalet personer som använder applikationen är inte relevant.
Stäng
Total mängd data i GB
T.ex. dokumentfiler och databaser, exkl. operativsystem och systemfiler
Avser lagring och backup av data per GB. Lagras i IT-mästarens geografiskt åtskilda drifthallar i Sverige. Återläsningsfönstret kan alltid kundanpassas.
Stäng

Bastjänster

BenämningPris / ST / MånAntal
Användarkonto inklusive licens
30
kr
0
st
Gemensam katalog

Gemensam mapp på filservern dit alla användarkonton normalt har behörighet att spara och redigera filer. I koncerner brukar flera gemensamma kataloger skapas.

Stäng
600
kr
0
st
Servicedesk BAS

IT-mästarens Service Desk hanterar alla typer av IT-relaterade frågor. Med BAS ingår alla ärende-hantering som rör Total Outsourcing tjänsten.Tjänsten Total Outsourcing (TO) avgränsas i de fall terminalserverteknik används av användarens terminalserverklient / virtuella dator (VDI)/ e-postklient eller likande. Dvs. IT-mästaren ansvara för att de i orderformuläret förekommande applikationerna är åtkomliga för användaren. IT-mästaren debiterar alltså inte tid eller tar betalt per ärende för frågor, felsökning, beställningar, lösenordsbyten etc. som rör tjänsten Total Outsourcing.

Stäng
100
kr
0
st
Central skrivarfunktion (per skrivare)

I Tjänsten Total Outsourcing ingår skrivarserver. Alla användare kan, om man så önskar, skriva ut mot alla nätverksskrivare. Varje skrivares drivrutiner måste vara installerade på skrivarservern.

Stäng
70
kr
0
st

Applikationer och Distribution

BenämningPris / ST / MånAntal
Applikationsdistribution via Remote Desktop

I detta exempel används Microsoft Remote Desktop. Microsoft Remote Desktop är ett så kallat terminal-serverprogram och syftar till att distribuera program till användarens klient över internet eller via direkt-anslutning. Program installeras inte lokalt på användarens klient och tekniken möjliggör åtkomst till alla program från vilken internetansluten dator som helst i världen. IT-mästaren använder en rad olika tekniker för att distribuera program och filer där Ms Remote Desktop är ett alternativ. Andra tekniker kan vara Citrix, Ms Direct Access, WAN-länkar etc. Lämplig teknik väljs vid varje kundlösning.

Stäng
100
kr
0
st
Antal standardapplikationer
273
kr
0
st
Antal serverapplikationer inkl databas
547
kr
0
st

Hyrlicenser

BenämningPris / ST / MånAntal
MS Office 365 Midsize Business

I detta exempel används Microsofts Office 365. IT-mästaren använder även hyrlicenser av Microsoft Office; så kallade SAL-licenser när det är att föredra.

Ms Office 365 är Microsofts egen molndistribuerade Officetjänst. Finns i ett antal versioner med olika funktionalitet. Med Office 365 arbetar man alltid i senaste Officeversionen. E-post Ms Exchange och fillagring ingår i priset. Fillagringen sker hos Microsoft. I kombination med Total Outsourcing tillför Office 365 framför allt ett lågt pris för licens, E-post och fillagring, men innebär även den del begränsningar. I Office 365 familjen finns även möjlighet att köpa enbart e-post genom Exchange Online.  Observera att alla Office 365 tjänster är tjänster levererade av Microsoft. Office 365 följer Microsofts avtalsvillkor, SLA osv. IT-mästaren hanterar dock alla support kring Office 365 vilket är inkluderat i Office 365 priserna precis som för alla andra delar i TO-tjänsten.

Stäng
104
kr
0
st
MS Office 365 Enterprise

I detta exempel används Microsofts Office 365. IT-mästaren använder även hyrlicenser av Microsoft Office; så kallade SAL-licenser när det är att föredra.

Ms Office 365 är Microsofts egen molndistribuerade Officetjänst. Finns i ett antal versioner med olika funktionalitet. Med Office 365 arbetar man alltid i senaste Officeversionen. E-post Ms Exchange och fillagring ingår i priset. Fillagringen sker hos Microsoft. I kombination med Total Outsourcing tillför Office 365 framför allt ett lågt pris för licens, E-post och fillagring, men innebär även den del begränsningar. I Office 365 familjen finns även möjlighet att köpa enbart e-post genom Exchange Online.  Observera att alla Office 365 tjänster är tjänster levererade av Microsoft. Office 365 följer Microsofts avtalsvillkor, SLA osv. IT-mästaren hanterar dock alla support kring Office 365 vilket är inkluderat i Office 365 priserna precis som för alla andra delar i TO-tjänsten.

Stäng
174
kr
0
st
E-post ingår (Microsoft Exchange)

I de fall Microsoft Office 365 används ingår e-posten i Office 365.

Stäng
0
kr
0
st

Övrigt

BenämningPris / ST / MånAntal
Lagring och backup av data (per GB)

Lagring av Data per GB: Kunddata lagras centralt i IT-mästarens drifthallar i Sverige. Förändringar såväl uppåt som nedåt regleras löpande på nästkommande faktura. Systemdata så som operativsystem debiteras ej.

Backup av Data per GB: Backup på data utförs varje natt vardagar. Backupdata krypteras och skickas med en säker SSL förbindelse till IT-mästarens backupservrar. Backupdata replikeras sedan vidare till ytterligare backupservrar i IT-mästarens sekundärhall. Flyttad, raderad och förändrad data är möjlig att återläsa minst fjorton dagar bakåt i tiden. Återläsningsfönstret kan alltid kundanpassas.

Stäng
10
kr
0
st
Grundinstallation
6500
kr
0
st
Uppläggning av användare

En engångsavgift á 200 kr per ny användare som läggs upp i AD (katalogtjänsten).

En engångsavgift á 300 kr per ny användare i Office 365. SharePoint i Office 365 har en grundkonfiguration fördefinierat. Anpassningar utöver dessa debiteras löpande.

Stäng
500
kr
0
st
BenämningPris / ST / MånAntal
Startkostnader
1200
kr
0
st

Detta ingår

Vad är Total Outsourcing (TO)
Tjänsten innebär att vi ger er tillgång till utpekade program och verktyg samt en IT-driftplattform, inom de ramar som överenskommits. Ni betalar en avgift månadsvis, baserat på antalet användare och vilka program ni har valt ska ingå. Ni behöver inte någon driftutrustning som servrar, backup, etc, då vi hanterar hela den plattformen centralt ifrån vår datahall.

Vad ingår i detta exempel

Bastjänster

Användarkonto inklusive licens
Ett användarkonto är en unik inloggning i Active Directory (katalogtjänsten). Varje IT-användare, eller i vissa fall även funktioner, tar ett användarkonto i anspråk. Varje användarkonto kräver en Windows licens.

Gemensam katalog
Gemensam mapp på filservern dit alla användarkonton normalt har behörighet att spara och redigera filer.

Servicedesk BAS 
IT-mästarens Service Desk hanterar alla typer av IT-relaterade frågor. Med BAS ingår alla ärende-hantering som rör Total Outsourcing tjänsten.Tjänsten Total Outsourcing (TO) avgränsas i de fall terminalserverteknik används av användarens terminalserverklient / virtuella dator (VDI)/ e-postklient eller likande. Dvs. IT-mästaren ansvara för att de i orderformuläret förekommande applikationerna är åtkomliga för användaren. IT-mästaren debiterar alltså inte tid eller tar betalt per ärende för frågor, felsökning, beställningar, lösenordsbyten etc. som rör tjänsten Total Outsourcing. Servicedesken agerar ”ägare” för varje problem eller annan typ av ärende tills ärendet är åtgärdat och återrapporterat till kund. IT-mästaren ansvarar även för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de är åtgärdade. De ärenden som inte ingår i det fasta månadspriset gäller fel utanför tjänsten Total Outsourcing. Det kan exempelvis vara fel på lokal hårdvara (såsom användarens lokala fysiska dator) eller fel på lokal mjukvara (såsom lokala fysiska datorns operativsystem). För sådana ärenden debiteras tid; varje påbörjad 15 minutersperiod. Servicedesken är öppen (bemannad) under kontorstid från 07:00-17:00 måndagar till fredagar. För utökad support tid finns möjlighet att välja till SLA Utökad eller SLA Max för enskilda system eller hela Total Outsourcingmiljön. 

Central skrivarfunktion (per skrivare)
I Tjänsten Total Outsourcing ingår skrivarserver. Alla användare kan, om man så önskar, skriva ut mot alla nätverksskrivare. Varje skrivares drivrutiner måste vara installerade på skrivarservern.

Tilläggstjänster – Applikationer och distribution

Applikationsdistribution via Remote Desktop
Microsoft Remote Desktop är ett så kallat terminal-serverprogram och syftar till att distribuera program till användarens klient över internet eller via direkt-anslutning. Program installeras inte lokalt på användarens klient och tekniken möjliggör åtkomst till alla program från vilken internetansluten dator som helst i världen. Remote Desktop som system har, om inget annat angivits, högsta möjliga tillgänglighet; Systemnivå 1 i SLA.

Applikationsdistribution via Citrix (används ej i detta exempel)
Citrix är ett så kallat terminalserverprogram och syftar till att distribuera program till användarens klient över internet eller via direktanslutning. Program installeras inte lokalt på användarens klient och tekniken möjliggör åtkomst till alla program från vilken internetansluten dator som helst i världen. Citrix tillför funktionalitet jämfört med MS Remote Desktop. Skillnaderna mellan Remote Desktop/Citrix förändras kontinuerligt med olika programversioner. Citrix som system har, om inget annat angivits, högsta möjliga tillgänglighet; Systemnivå 1 i SLA.

Drift av kundspecifika applikationer:

Valfri kundspecifik standardapplikation
Standardapplikationer är program som kunden tecknat licens för (alltså ej hyrlicens via IT-mästaren) och driftas i Total Outsourcingtjänsten av IT-mästaren. Pris/st/mån är pris per applikation oberoende av antalet personer som använder applikationen. En kundspecifik applikation som system har, om inget annat angivits, Systemnivå 3 i SLA. 

Valfri kundspecifik serverapplikation inklusive databas
Kundspecifika applikationer inklusive driften av databas program som kunden tecknat licens för (alltså ej hyrlicens via IT-mästaren för applikationen) och driftas i Total Outsourcing-tjänsten av IT-mästaren. Pris/st/mån är pris för driften per applikation och databas oberoende av antalet personer som använder applikationen. Licenskostnader för databasprogramet kan tillkomma. En kundspecifik serverapplikation inklusive databas som system har, om inget annat angivits, Systemnivå 3 i SLA. 

Kundspecifika applikations- och databasservrar
Vissa applikationer och databaser kräver installation på en egen dedikerad server. Server Guld är namnet på IT-mästarens servertjänst. Server Guld kan vara virtuella servrar (mjukvaruservrar skapade av virtualiseringsprogramvara), eller fysiska servrar. Servarna kan bestyckas med olika RAM, CPU (processorkärna) eller operativsystem. Bestyckningen kan ökas eller minskas månadsvis. I sitt grundutförande ingår 4 GB RAM samt 1 processor 2,66 Gh, yta för lagring mot SAN, V-motion, High Availability.

Tilläggstjänster-Säkerhet

Central Brandväggsfunktion i serverhall
Kundens datatrafik passerar genom IT-mästarens redundanta brandväggsfunktion. (Alternativet till denna tjänst är att kund hostar egen ägd brandvägg i IT-mästarens driftmiljö, vilket normalt inte är att föredra.)

Dedikerad Brandvägg (per lokalkontor) (ej inkluderat i detta exempel) : kontor som inte har direktanslutning/punkt-punktförbindelse till Total Outsourcing miljön utrustas normalt med brandvägg. Dedikerad brandvägg innebär att brandväggen ingår som en tjänst i Total Outsourcing. All mjukvaru-, och hårdvarusupport samt konfiguration och uppdateringar ingår.

Säkerhetsinloggning via Mobiltelefon (ej inkluderat i detta exempel)
Vid inloggning i Citrix eller Remote Desktop externt utanför brandvägg med VPN bör andraparts-autentisering med engångs flash-sms användas. Efter att användaren har fyllt i användarnamn och lösenord genereras ett Flash-sms i användarens mobiltelefon som skall skrivas in för att användaren skall kunna ansluta mot Total Outsourcing miljön. Detta för att förhindra obehörig åtkomst pga spy-ware eller likande.

SPAM- och antivirusfilter för e-post (ej inkluderat i detta exempel)
Tillval vid val av IT-mästarens E-post MS Outlook Exchange inklusive licens. Ett effektivt SPAM- och antivirusfilter som skyddar e-postmeddelanden.

Antivirusskydd på lokal dator/server (ej inkluderat i detta exempel)
Kundens klienter och kundägda servrar kan skyddas av IT-mästarens centralt managerade antivirus. Centralt managerat antivirus ger enklare administration. Alternativ till tjänsten är att kund själv tecknar antiviruslicenser utanför Total Outsourcingtjänsten. Antivirus för servrar i Totaloutsourcing är redan inkluderat i tjänsten.

Säkerhetscertifikat per domän (används ej i detta exempel)
SSL-certifikat som krävs vid webbserverdrift och användande av IT-mästarens E-post MS Outlook Exchange.

Outlook Anywhere (per e-postkonto) (används ej i detta exempel) Microsoft program som gör det möjligt för användare av IT-mästarens E-post MS Outlook Exchange att ansluta Outlook över Internet utanför företagets domän utan att behöva logga in via VPN eller via terminalserver. Användbart även då internet-anslutning saknas; Användaren kan arbeta i en lokalt installerad Outlook på datorn som vid internetuppkoppling återsynkar. Outlook Anyware behövs ej som tillval i Office 365.

Mobile Device Management (Support på mobila enheter) (ej inkluderat i detta exempel)
Tjänsten centralstyr mobila enheter med iOS, Android, Windows Phone, Windows 8 m.fl. Kan användas för att låsa funktioner för att säkerställa att enheten används på rätt sätt och att alla användare får samma upplevelse oavsett enhet. Tjänsten gör att inställningar i telefonen görs automatiskt oavsett om det handlar om e-post, trådlösa nätverk eller säkerhetsinställningar som skärmlås och kryptering. I händelse av tappad telefon/surfplatta kan IT-mästaren snabbt låsa telefonen eller radera all data för att säkerställa att känslig information inte hamnar i fel händer. BYOD (Bring Your Own Device) är inget problem, systemet kan skilja privata och företagsägda enheter åt och se till att känslig data är säker även på en enhet som är privat. Tjänsten är en molntjänst. Krävs bara installation av en app.

Tilläggstjänster-Hyrlicenser

Microsoft licenser med ändelsen SAL, exempelvis MS Office Standard SAL, är hyrlicenser där kunden månadsvis betalar för det antal licenser som brukas, Licensformen finns för hala Microsofts programutbud och även för andra programvaru-leverantörer som Adobe mfl. Hyrlicens ger kunden rätt att alltid använda senaste programversionen om man så önskar.   

Ms Office 365 är Microsofts egen moln-distribuerade Officetjänst. Finns i ett antal versioner med olika funktionalitet. Med Office 365 arbetar man alltid i senaste Officeversionen. E-post Ms Exchange och fillagring ingår i priset. Fil-lagringen sker hos Microsoft. I kombination med Total Outsourcing tillför Office 365 framför allt ett lågt pris för licens, E-post och fillagring, men innebär även den del begränsningar. I Office 365 familjen finns även möjlighet att köpa enbart e-post genom Exchange Online.  Observera att alla Office 365 tjänster är tjänster levererade av Microsoft. Office 365 följer Microsofts avtalsvillkor, SLA osv. IT-mästaren hanterar dock alla support kring Office 365 vilket är inkluderat i Office 365 priserna precis som för alla andra delar i TO-tjänsten. Observera dock att support för Ms One Drive på lokala klienter debiteras löpande då detta anses ligga utanför TO-miljön. Observera att Microsoft Office 365 enbart faktureras årsvis. Antalet licenser kan förändras löpande under året men debitering baserad på genomsnittet och faktureras årligen. I TO-tjänstens summering har vi valt att redovisa Office 365 licenskostnaden som en månadsvis kostnad av jämförelseskäl. Vid fakturering bryts dock Office 365 ur TO-fakturan och faktureras istället årsvis.

Tilläggstjänster-Övrigt

Service Desk Komplett (separat avtal tecknas) (ej inkluderat i detta exempel)
Tjänsten utökar IT-mästarens åtagande till att omfatta alla typer av ärenden till ett fast pris per månad per användare. Alltså även ärenden som rör utrustning utanför Total outsourcing så som de fysiska datorerna. Önskas Service Desk Komplett kompletteras detta avtal med ett separat avtal för Service Desk Komplett där avgränsningar för tjänsten definieras.

Personligt Desktop (används ej i detta exempel)
I de fall Total Outsourcing-lösningen distribueras med hjälp av Citrix ger tjänsten Personlig desktop möjlighet för användarna att anpassa sitt Citrix skrivbord individuellt med personliga genvägar och möjlighet att spara filer på skrivbordet. Skälen att inte tillåta Personlig desktop kan vara krav på enkelhet och enhetlighet. Inte minst brukar man vilja undvika att användarna sparar stora mängder filer på Citrix skrivbordet av samma skäl som i en traditionell klient-server miljö; dvs. inte åtkomligt för övriga organisationen.

Lagring av Data per GB
Kunddata lagras centralt i IT-mästarens drifthallar i Sverige. Förändringar såväl uppåt som nedåt regleras löpande på nästkommande faktura. Systemdata så som operativsystem debiteras ej.

Backup av Data per GB
Backup på data utförs varje natt vardagar. Backupdata krypteras och skickas med en säker SSL förbindelse till IT-mästarens backupserver. Backupdata replikeras sedan vidare till ytterligare en backupserver i It-mästarens sekundärhall. Flyttad, raderad och förändrad data är möjlig att återläsa minst fjorton dagar bakåt i tiden. Återläsningsfönstret kan kundanpassas. Återläsning av data till Kund sker på begäran.

Arkivering av Data per GB (används ej i detta exempel)
Data som används mindre frekvent kan lagras i en separat backuplösning kallad Arkivbackup. Arkivbackup saknar versionshantering och är en ren fillagring utan de backuprutiner som har beskrivits för Onlinebackup. Data lagras redundant på två olika lokationer, precis som backup. Skälet att låta en del av datamängden lagras som arkiv-backup är att reducera backupkostnaden. Användaren kan lagra och hämta backup i arkivet på likande sätt som man sparar och hämtar data i serverns filstruktur.

Domänhantering (per domän)
En verksamhet har som minst alltid en domän (exempelvis itmastaren.se). Domännamnen är till för att människor ska slippa komma ihåg de numeriska IP-adresser som används vid digitalkommunikation. Domänen är central vid driften av en IT-miljö och i tjänsten igår all hantering och kringtjänster som tex adresspekare (DNS:er) osv.

AD Federation Services (används ej i detta exempel)
Knyter samman två AD (Active Directory/Katalogtjänster). Tex. vid val av Office 365 kan tjänsten i vissa fall krävas tjänsten för att skapa en inloggning snarare än två då Office 365 är en extern tjänst byggd i eget AD.

Tilläggstjänster-Datakommunikation (ingår ej i detta exempel)

IT-mästaren är en LIR (Local Internet Registry) eller ISP (Internet Service Provider).Tjänstetillägget avser datakommunikationsaccess eller Internetaccess från Kundens lokal till IT-mästarens serverhall(ar).

Guld: Är vårt namn på dedikerade symmetriska punkt-punktförbindelser som alltid håller exakt den angivna hastigheten. Anslutningsavgifter kan eventuellt tillkomma.

Järn: Är namnet på internetanslutningar och punkt-punktförbindelser som är symetriska men kan variera något i hastighet. Anslutningsavgifter eventuellt kan eventuellt tillkomma.

Tilläggstjänster – Central Internetaccess

All IT-mästarens datakommunikation utgår från våra serverhallar. Här har vi goda förutsättningar att tillgodose era servrars behov av redundant Internet-kapacitet. Tjänstetillägget avser Internetaccess från IT-mästarens serverhall(ar) ut på Internet. 20 Mbit/s ingår. Önskas bättre bandbredd måste någon av de övriga bandbredderna väljas, om inte kunden ansluter mot drifthallen med direktförbindelse/ punkt-punkt/WAN-anslutning.  

Tilläggstjänster-Trådlöst nätverk (används ej i detta exempel)

Trådlöst nätverk som tjänst (per enhet): Som Internetleverantör har vi mycket goda kunskaper inom allt som rör datakommunikation. Även kontorets trådlösa nätverk kan köpas som en tjänst inom ramen för Total Outsourcingtjänsten. Priset bestäms av antalet enheter, dvs accesspunkter som går åt för att sprida nätverket. Nätverket hanteras som en avtalad tjänst där all support, programvaru-uppdateringar, hårdvarugarantier etc ingår.

Tilläggstjänster av engångskaraktär

Grundinstallation BAS
Engångsavgift vid uppsättningen av filservrar, Terminalservrar, grundkonfiguration av AD etc.    

Grundinstallation per Dedikerad Kundspecifik Server 
Avgift vid uppsättning per Server Guld.

Uppläggning av användare
Avgift per ny användare som läggs upp i AD (katalogtjänsten).

Uppläggning av E-postanvändare  (IT-m:s Exchange) (används ej i detta exempel)
Avgift per ny användare i IT-mästarens e-post Exchange. Gäller ej e-post i Office 365.

Uppläggning av SMS-inloggningsanvändare (används ej i detta exempel)
Vid val av 2-partsautentisiering lösning med engångs lösenord per SMS. Användarens mobiltelefonnummer kopplas mot Active Directory för en smidig och säker inloggning när man sitter utanför kontoret.

Uppläggning av Office 365-användare
Avgift per ny användare i Office 365. SharePoint i Office 365 har en grundkonfiguration fördefinierat. Anpassningar utöver dessa debiteras löpande.

Installationsavgift per nätverksskrivare
Avgift per nätverksskrivare som installeras i TO-miljön. Avgiften gäller även om skrivarna är av samma modell.

Installationsavgift per standardapplikation
Avgift per program som installeras i TO-miljön. Med standard menas program som saknar databas.

Installationsavgift per serverapplikation inkl. databas
Avgift per program som kräver databas installeras i TO-miljön. Avgiften gäller installationen av programmet och databasen. Dock ej applikationsleverantörens eventuella arbete. 

Överföring av data per GB
Vid flytt av data från befintlig IT-miljö till TO-miljön debiteras kund avgift per GB, inte tid som annars är brukligt. Debitering per GB ger en exakt och förutsägbar flyttkostnad till skillnad mot tidsdebitering.

Överföring av E-post per konto (ej inkluderat i detta exempel)
Innefattar flytt av E-post klient till ny E-postklint i IT-m:s Exchange eller Office 365, (PST-fil flyttas).

Flytt av domänhanteringstjänst (per domän)
Avgift för administrativa förändringar av domänägare samt byte av DNS-server (adresspekare).

Utbildning per halvdag (används ej i detta exempel)
I samband med införandet av TO kan det i vissa fall vara lämpligt att schemalägga utbildning i den nya IT-miljöns möjligheter. I organisationer med stor geografisk spridning utbildas ett antal ”super-users” från respektive site snarare än samtliga användare. 

Grundinstallation Dedikerad fysisk brandvägg (används ej i detta exempel)
I de fall tjänsten ingår debiteras fast pris per installerad brandvägg.

Projektledning för införandeprojektet (ingår ej i detta exempel)
Under hela införandet står IT-mästaren för projektledning. Priset för projektledning beror på omfattningen av projektet. Priset debiteras därav efter antal användare med en fast summa oavsett hur många timmar IT-mästaren lägger i projektet.

SLA Service level Agreement

SLA servicenivå är om inget angivits alltid standard. Dvs servicetid och svarstid är måndag-fredag 7-17.

SLA Servicenivå – Utökad samtliga system
Ger utökad svarstid och servicetid måndag-fredag 7-21 för alla i tjänsten ingående system.

SLA Servicenivå – Max samtliga system
Ger utökad svarstid och servicetid måndag-fredag 7-21 + Lördag- Söndag 9-16 för alla i tjänsten ingående system.

SLA Servicenivå – Utökad per system
Ger utökad svarstid och servicetid måndag-fredag 7-21 för det/de specifikt angivna systemen.

SLA servicenivå-Max per system
Ger utökad svarstid och servicetid måndag-fredag 7-21 + Lördag- Söndag 9-16 för det/de specifikt angivna systemen. 

SLA servicenivå-Max samtliga system
Ger utökad svarstid och servicetid måndag-fredag 7-21 + Lördag- Söndag 9-16 för alla i tjänsten ingående system.

SLA servicenivå-Utökad per system
Ger utökad svarstid och servicetid måndag-fredag 7-21 för det/de specifikt angivna systemen.

SLA servicenivå-Max per system
Ger utökad svarstid och servicetid måndag-fredag 7-21 + Lördag- Söndag 9-16 för det/de specifikt angivna systemen.

FÖRDELAR MED TOTALOUTSOURCING

Arbeta där du är
Tjänsten TO gör det möjligt att arbeta från vilken internetansluten dator som helst i världen. Efter att ha loggat in mot driftmiljön, både fungerar och upplevs tjänsten på samma sätt från en dator i New York som på kontoret.

Samma IT-driftplattform oavsett kontor
Om verksamheten har flera kontor löser TO det vanligt förekommande problemet med flera lokala driftplattformar. Alla användare arbetar in mot samma centrala driftmiljö.  Inget behov av servrar varken på lokalkontoret som på huvudkontoret.

Förutsägbara kostnader – exakt pris
Att budgetera verksamhetens IT-drift kostnad blir mycket enkelt tack vare TO. Kostnaden baseras per användare och följer det antal användare verk-samheten har månad för månad. Ni betalar bara det ni nyttjar. Ni behöver inte investera i en egen IT-driftplattform så som servrar och backup. Behovet av egen personal för drift och underhåll minskar till ett minimum. För genomsnittskunden tillkommer endast ca 3% IT-drift kostnader utöver de avtalade kostnaderna i tjänsten TO. Till-kommande kostnader kan exempelvis vara ärenden som avhjälps i servicedesken men ligger utanför avtalet.

Maximal flexibilitet
Arbeta där du är. TO ger användaren möjlighet att jobba från vilken dator som helst så länge den har en anslutning mot internet. Användaridentitet avgör vilka program och vilken information som respektive användare har tillgång till. Har verk-samheten flera kontor slipper ni problem med datalagring, servrar etc på flera orter.

Säkerhet
Information lagras och hanteras i IT-mästarens driftmiljö placerad i vår driftshall. Driftmiljön är hjärtat i vår verksamhet och sköts därefter. Övervakad, utrustad med reservkraft, redundant driftplattform. Våra processer följer ITIL standarden.  

Snabb support
Användarna av TO har snabb support genom servicedesken. Tillgängligheten till support brukar öka genom TO-tjänsten även jämfört med en egen lokal IT-avdelning. Den tekniska nivån på vår servicedesk är hög. Om det behövs kan Service-desken avhjälpa även lokala fel på användarnas datorer med hjälp av fjärrstyrningsprogram. I de mindre vanliga fall vi behöver avhjälpa fel på plats hos er har vi en mobil konsultorganisation för ändamålet

...

Din totala kostnad för IT-drift

kr
per användare / månad