Upphandlingsmall IT-drift

IT-outsourcing

29/04 2015

Oavsett om verksamheten redan har outsourcat hela eller delar av IT-driften, eller om man skall outsourca IT-driften för första gången är ett bra upphandlingsunderlag viktigt. Här är ett exempel på IT-drift upphandling för en medelstor verksamhet med en geografiskt spridd verksamhet. Förhoppningsvis kan den vara till hjälp. Kom ihåg; bra underlag till IT-driftleverantören ökar sannorlikheten för att ni får in bra offerter.

Detta upphandlingsexempel baseras på en medelstor koncern med ett antal kontor på olika platser i Norden. IT-mästaren tycker det är en bra struktur som ger förutsättningar för er att få in bra IT-drift offerter.