Vad är molntjänster

IT-ordlista

30/04 2019

Vad är molntjänster

Molntjänster är per definition IT-tjänster som program, datalagring, serverkapacitet etc som levereras över internet d.v.s. molnet och inte kräver någon klientinstallation. D.v.s molntjänsten behöver inte installeras på datorn, mobila enheten eller liknande.

Synonymer för molntjänster är Cloud Computing och IT-moln. Vanligen skiljer man på publika molntjänster (public cloud) och privata molntjänster (private cloud).

Skillnaden ligger i hur tjänsten tekniskt är byggd. Majoriteten av IT-mästarens tjänster är just molntjänster. Vår huvudtjänst kallar vi Total Cloud.

Leveransen är en paketering av en lång rad av både publika molntjänster som privata molntjänster. Total Cloud är som det låter, en komplett IT-driftlösning för en verksamhet där allt eller det mesta levereras som en molntjänst.

För- och nackdelar med molntjänster

Fördelen med molntjänster är enkelhet och mobilitet. Själva grundförutsättningen för molntjänsters framväxt oavsett om det gäller molntjänster för företag eller molntjänster för privatpersoner har varit uppkoppling mot internet.

Genom att klienten är ansluten mot internet behöver inte program och andra tjänster exekveras lokalt utan majoriteten av data kan behandlas på datorer placerade hos en tjänsteleverantör (som tex IT-mästaren).

Både enkelheten som mobiliteteten med molntjänster kommer sig framför allt av att tjänsten inte behöver installeras lokalt.

En nackdel rent generellt med molntjänster är just beroendet av internetanslutning. I takt med att i princip alla it-miljöer kräver stabil datakommunikation har dock den nackdelen på sätt och vis tappat i signifikans.

Andra nackdelar med molntjänster är framför allt kopplade till publika molntjänster. Dessa kan produceras utanför EU, backup av data kan vara otillfredsställande, inte leva upp till krav
på hantering av säkerhetsklassad personal osv.

Användandet av publika molntjänster tenderar att skapa integrations- och supportproblem som köparen i första skedet ofta underskattar. En leverantör som IT-mästaren med tjänster som ger SPOC (Single Point of Contact) som Total Cloud och Servicedesk FastPris krävs ofta för att få en fungerande IT-leverans om verksamheten är flitiga användare av publika molntjänster.

Molntjänst för företag och privatperson

Molntjänster som vänder sig mot privatpersoner är uteslutande av karaktären publika molntjänster (public cloud), tex Dropbox, Office 365 mfl. IT-mästaren levererar endast tjänster mot företag och andra organisationer.

Som företag arbetar man ofta i hybridmiljöer. Dvs en IT-miljö där vissa tjänster är av karaktären publika molntjänster, vissa är privata molntjänster och vissa tjänster kanske fortfarande är kundplacerade.

I IT-mästarens helhetsleverans Total Cloud är hela verksamhetens IT-miljö förpackad som en molntjänst oavsett antalet privata eller publika molntjänster. Allt levereras av oss, eller via
oss. Oavsett vilket ingår all support.

Lagring i molnet

En molntjänst lagrar givetvis normalt även sitt data i molnet. Detta oavsett om det är en publik molntjänst eller en privat molntjänst.

Som företag eller offentlig verksamhet bör man kontrollera var data lagras geografiskt för att kunna leva upp till exempelvis Datasäkerhetsförordningen (inom EU). Man bör reda ut vilken backuplösning som erbjuds samt exmpelvis vilken retention (återläsningsintervall) som erbjuds.

Tveksamheterna kring lagring i molnet handlar oftast om publika molntjänster. Privata molntjänster ger bättre möjligheter till kundanpassning och transparens.

Gratis molntjänst? – En jämförelse av molntjänster

Gratis molntjänster förekommer i lika liten uträckning som andra gratistjänster. Alla tjänster har ett pris. Den som vill jämföra molntjänster skall först förstå skillnaden mellan publika molntjänster och privata molntjänster.

Ett företag eller offentlig verksamhet nyttjar i regel både publika och privata molntjänster. Endast en liten minoritet av verksamheter utan ett historiskt arv av IT-system kan klara sig enbart med hjälp av publika molntjänster.

Behovet av effektiv support och hjälp med integration kräver dock oftast en tjänst som IT-mästarens Total Cloud Easy, även för en sådan verksamhet.

 

 

Tillbaka till ordlistan